Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorEriksson, Susanna
dc.contributor.authorSalovuori, Eeva
dc.date.accessioned2022-04-29T07:08:01Z
dc.date.available2022-04-29T07:08:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80799
dc.description.abstractPro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia luokanopettajien käsityksiä nivelvaiheesta siirryttäessä alkuopetuksesta kolmannelle luokalle. Alkuopetuksen ja kolmannen luokan välinen nivelvaihe on yksi perusopetuksen alakoulun kolmesta nivelvaiheesta. Tutkimustehtävänä oli jäsentää luokanopettajien erilaisia käsityksiä nivelvaiheesta, siirtymän käytännöistä sekä oppilaan oppimista ja hyvinvointia edistävistä toimintatavoista siirtymässä. Sujuvat siirtymät tekevät oppilaan koulupolusta ehyen. Tutkimukseen haastateltiin kuutta perusopetuksen luokanopettajaa. Haastattelut toteutettiin yksilöllisesti teemahaastattelun periaatteita soveltaen, jäsenteleviä tutkimuskysymyksiä hyödyntäen. Tutkimusmetodiksi valikoitui fenomenografinen menetelmä, joka ohjasi koko tutkimusprosessia vaikuttaen tutkimuskysymyksiin, aineiston hankintaan, aineiston analyysiin ja tutkimusraportin laatimiseen. Luokanopettajien käsitykset alkuopetuksen ja kolmannen luokan välisestä nivelvaiheesta jakautuivat seitsemään yläkategoriaan, jotka vastasivat kahteen tutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymyksistä ensimmäinen nosti esiin luokanopettajien käsitykset nivelvaiheen luonteesta ja siirtymään liittyvistä haasteista. Toisen tutkimuskysymyksen pohjalta näkökulmiksi muodostuivat monipuolinen yhteistyö sekä opetuksellinen muutos siirtymässä. Nivelvaiheeseen suunnattu riittävä resurssi, oppilaan pohjataitojen kehittyminen alkuopetuksessa, yhteistyön merkitys sekä vertaisten tuki siirtymässä nähtiin tärkeänä. Tässä siirtymässä tarvitaan riittävästi resursseja nivelvaihetta sujuvoittavien ja oppilasta tukevien käytäntöjen toteuttamiseksi. Siirtymä alkuopetuksesta kolmannelle luokalle tulisikin huomioida osana ehyttä koulupolkua.fi
dc.format.extent90
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherehyt koulupolku
dc.titleLuokanopettajien käsityksiä alkuopetuksen ja kolmannen luokan välisestä nivelvaiheesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204292466
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysotukeminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record