Show simple item record

dc.contributor.authorVarpula, Maija
dc.date.accessioned2022-04-12T05:49:52Z
dc.date.available2022-04-12T05:49:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80562
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa kartoitin ääntämisen opetuksen lisämateriaalia sekä sen käyttöä lukion ruotsin opettajien keskuudessa. Tutkimuksessa selvitin, kokevatko opettajat tarvetta lisämateriaalille ääntämisen opetuksessa, mitä ääntämisen piirteitä mahdollisen lisämateriaalin avulla opetetaan ja miten lisämateriaali vaikuttaa kokonaisuudessaan ääntämisen opetukseen. Halusin selvittää myös, kannustaako lisämateriaalin käyttö opettajia antamaan eksplisiittisiä ohjeistuksia osana ääntämisen opetusta. Toteutin tutkimuksen Webropol-kyselynä keväällä ja syksyllä 2021. Kysely sisälsi 22 kysymystä, joista viisi olivat taustakysymyksiä. Kyselyssä sovelsin Likert-asteikkoa ja avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastasi 31 lukion ruotsin opettajaa. Analysoin vastaukset pääosin kvantitatiivisin menetelmin, mutta hyödynsin myös kvalitatiivista sisällönanalyysiä avoimissa vastauksissa. Tulokset osoittavat, että opettajat kokevat tarvitsevansa lisämateriaalia. Tarve pohjautuu ääntämisen havainnollistamiseen, opetusmateriaalien monipuolistamiseen ja oppikirjojen riittämättömyyteen. Yleisin syy lisämateriaalin puuttumiselle oli ajanpuute, joka koski opetuksen suunnittelua ja oppitunteja. Lisämateriaalin avulla ääntämisen opetus oli monipuolisempaa, ja se otti huomioon niin äännetason kuin lausetason piirteitä. Tästä huolimatta opettajat painottivat voimakkaasti sekä oppikirjojen että lisämateriaalin kanssa opettaessa äänne- ja sanatason piirteitä. Eksplisiittisten ohjeistusten määrä oli sama molempien materiaalien kanssa.fi
dc.format.extent52
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosv
dc.subject.otheruttalsundervisning
dc.subject.othertilläggsmaterial
dc.subject.otherexplicita instruktioner
dc.titleTilläggsmaterial och dess användning i uttalsundervisning av svenska som andraspråk : fokus på gymnasienivå
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204122240
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record