Show simple item record

dc.contributor.advisorVuorinen, Jukka
dc.contributor.authorPernu, Eetu
dc.date.accessioned2022-04-11T05:43:32Z
dc.date.available2022-04-11T05:43:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80540
dc.description.abstractKoronapandemian johdosta ihmiset viettivät paljon aikaa kotonaan ja etsivät vaihtoehtoisia tapoja kuluttaa pääomiaan. Monet arvopapereiden välityspalve-ut ovat lähivuosina poistaneet komissioita arvopapereiden transaktioista ja tuoneet markkinoille pelillistyneitä sekä viihteellistyneitä sovelluksia sijoitusten tekemiseen. Wallstreetbets-yhteisöstä (WSB) emergoitui ennennäkemätöntä markkinatoimintaa, jolla oli vahvoja sidoksia edellä mainittuihin olosuhteisiin. Toiminta muodostui erityisesti siitä, että piensijoittajat ostivat synkronoidusti erityisesti Gamestop-yhtiön osakkeita, mikä nosti osakkeen hintaa ja pakotti osaketta lyhyeksi myyneet institutionaaliset sijoittajat massiivisiin tappioihin. Tutkimuksen metodisena viitekehyksenä käytettiin laadullista sisällönanalyysia ja vaikutteita otettiin myös narratiivien analyysista ja kuvamuotoisen aineiston merkkien tulkinnan avuksi myös semioottisesta analyysista. Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kysymykseen siitä, miten WSB-yhteisön keskustelu ja meemit aktivoivat toimintaan. Ihmisen osallisuuden vähentyminen sijoitusmaailmassakin on ollut kuuma puheenaihe lähivuosina. Pintatasolla WSB-yhteisö projisoi monia yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia hedge-rahastoihin ja iski ennakoimattomuudellaan niitä ja shorttaamisen logiikkaa vastaan, mutta toisaalta piensijoittajat ja ihmiset iskivät ennakoimattomuudellaan myös sijoitusmaailman algoritmien ylivaltaa vastaan. Digitaalisen aktivismin ja konnektiivisen toiminnan käsitteitä pyrittiin sovittamaan WSB:n toiminnan kontekstiin ja tässä onnistuttiin vähintäänkin osin. Toimintaa oli vaikeaa käsitteellistää digitaalisen aktivismin kehyksessä, vaikka yhteys siihen pystyttiinkin perustelemaan. Uskottavinta uutta teoretisointia pystyttiin tekemään poliittisen konsumerismin ja WSB:n toiminnan yhteensovittamisessa. Poliittinen konsumerismi on yksi aiemmassa kirjallisuudessa määritellyistä digitaalisen aktivismin muodoista. Toimintaa pystyttiin käsitteellistämään myös aktivistisen osallistumisen panostustasojen kautta. Konnektiivisen toiminnan käsite onnistui hyvin kuvaamaan organisoitumisen ja toiminnan yleistä luonnetta ja tasoa, kuten aiemmassakin tutkimuksessa on todettu sosiaalisesta mediasta emergoituviin sosiaalisiin liikkeisiin liittyen. WSB:n ja piensijoittajien synkronoidun toiminnan vaikutukset näkyvät markkinoilla edelleen. Ilmiönä meemiosakkeet näyttävät tulleen jäädäkseen.fi
dc.description.abstractAs a result of the corona pandemic people have spent a lot of time at home looking for alternative ways to spend their capital. Many stockbrokers have removed commissions from the most part of their services and brought gamified and more entertaining investing applications to the market. Unforeseen market activity emerged from Wallstreetbets community (WSB), a subreddit in the internet forum Reddit. This activity had strong ties to aforementioned circumstances and facilities. This action was based especially on the synchronized buying of stock of Gamestop Corporation, which made the stock’s price rise strongly and forced short sellers to exit their positions with major losses. Qualitative content analysis was used as a methodical framework for this study, albeit impressions were also taken from narrative and semiotic analysis. This study tried to answer how the discussion and memes in the WSB subreddit facilitated action. Decreasing human engagement in investing world has been hot topic during recent years. On the surface, WSB projected many of the feelings of societal injustice to certain hedge funds and attacked against them and the logic of short selling with a force that could not be predicted. On a more abstract level, retail traders and humans attacked against algorithmic dominance of the investing world. Concepts of digital activism and connective action were tried to fit in to the context of WSB action, and the study succeeded in this at least partially. The nature of action was found difficult to conceptualize in the framework of digital activism, even if the study succeeded to establish connection to digital activism as a concept. The most notable theoretical accomplishment of this study was made concerning the linkage of WSB action and political consumerism. Political consumerism is one of the forms of digital activism defined in the previous liter-ature. Action was also conceptualized successfully in the context of activistic lev-els of action by resource invest. The concept of connective action was successful in describing the nature of action and organizing of social media community. This confirms results of previous literature. The effect of WSB and synchronized action of retail traders remains on the market to this day. The phenomena of meme stocks may be here to stay.en
dc.format.extent85
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherWSB
dc.subject.otherwallstreetbets
dc.subject.otherkonnektiivisuus
dc.titleKonnektiivinen toiminta ja digitaalinen (sl)aktivismi : tapaus r/wallstreetbets
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204112218
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoaktivismi
dc.subject.ysomeemit
dc.subject.ysoalgoritmit
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoarvopaperimarkkinat
dc.subject.ysosijoitukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record