Show simple item record

dc.contributor.authorKorhonen, Laura
dc.date.accessioned2022-04-08T05:19:15Z
dc.date.available2022-04-08T05:19:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80531
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkoituksenani oli selvittää CrossFit-kulttuurissa esiintyviä tekijöitä, jotka synnyttävät kilpailuihin tähtäävien CrossFit-urheilijoiden harjoitusten aikaista sisäistä puhetta. Toteutin tutkimuksen laadullisena tutkimuksena. Tieteenfilosofisena lähtökohtana hyödynsin hermeneuttista tutkimusotetta. Keräsin tutkimusaineiston kuudelta kilpailuihin tähtäävältä CrossFit-urheilijalta, jotka edustivat Suomen CrossFit-saleja koko maan laajuisesti. Urheilijoista kolme oli naisia ja kolme oli miehiä. Aineistonkeruumenetelminä käytin ajattele ääneen -menetelmää sekä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Ajattele ääneen -menetelmässä urheilijat äänittivät kolmessa harjoituksessa harjoituksen aikaiset ajatuksensa puhelimiinsa. Äänityksiä hyödynsin haastatteluissa. Toteutin 40–75 minuuttia kestäneet haastattelut jokaisen urheilijan kanssa henkilökohtaisesti Zoom- sovelluksella. Litteroiduista äänityksistä ja haastatteluista kertyi kirjasintyyppi Times New Romanin kirjasinkoolla 12 ja rivivälillä 1 kirjoitettuna yhteensä 70 sivua aineistoa, jonka analysoinnissa hyödynsin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Kaikkien tutkimieni urheilijoiden sisäisestä puheesta nousi esille yhteisöön, harjoituksiin sekä tavoitteellisuuteen liittyviä tekijöitä, joiden yhteys CrossFit-kulttuuriin näyttäytyi sekä urheilijoiden nauhoittamissa äänityksissä että haastatteluissa. Yhteisössä esiintyi yhteisöllisyyttä, kilpailullisuutta ja inspiraation lähteitä, jotka vaikuttivat urheilijoiden sisäiseen puheeseen. Harjoitukset puolestaan synnyttivät urheilijoiden sisäistä puhetta harjoituksen haastavuuden, tasavahvuuden ja harjoituksen tuttuuden kautta. Lisäksi CrossFitissä tavoitteellisuus vaikutti urheilijoiden sisäiseen puheeseen strategian, läsnäolon ja itsensä motivoinnin kautta. CrossFit-urheilijoiden sisäisen puheen tutkiminen CrossFitissä lisää ymmärrystä lajikulttuurin merkityksestä CrossFit-urheilijoiden käyttämälle sisäiselle puheelle. Tuloksia voidaan hyödyntää CrossFit-urheilijoiden ja -valmentajien keskuudessa pyrittäessä entistä parempiin suorituksiin sekä harjoituksissa että kilpailuissa. Lisäksi tulevaisuudessa voinee olla mahdollista tiedostaa eri lajikulttuureissa esiintyvät tekijät ja näiden tekijöiden rooli urheilijoiden käyttämässä sisäisessä puheessa.fi
dc.format.extent94
dc.language.isofi
dc.subject.othersisäinen puhe
dc.subject.otherCrossFit-urheilija
dc.subject.otherCrossFit-kulttuuri
dc.title"Ihan sama miltä tuntuu, nii jatka vaan liikkumista" : kilpailuihin tähtäävien CrossFit-urheilijoiden sisäinen puhe CrossFitissä esiintyvien tekijöiden synnyttämänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204082212
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysocrossfit
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysoharjoitukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record