Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltola, Henna-Riikka
dc.contributor.authorLaihia, Anna
dc.date.accessioned2022-04-05T05:25:56Z
dc.date.available2022-04-05T05:25:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80486
dc.description.abstractTutkimus käsittelee yläkoulun musiikinopettajien luovuuskäsityksiä ja näkemyksiä luovan toiminnan tavoitteista, joita musiikinopetukselle on asetettu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tutkimuksessa selvitetään, mitä luovuus musiikinopettajien mielestä on, ymmärtävätkö he opetussuunnitelman tavoitteet keskenään samalla tavalla ja toteutuvatko tavoitteet käytännön kouluarjessa. Samalla kertyy tietoa opettajien asenteista opetussuunnitelmaa kohtaan ja yleisimmistä haasteita luovan toiminnan toteuttamisessa. Tutkimusstrategia oli laadullinen, sillä päämääränä oli ymmärtää ihmisten käsityksiä ja kokemuksia. Tutkimus toteutui aineistolähtöisellä otteella, mutta myös teoriaohjaavuutta käytettiin luovuuskäsitysten analysoinnissa. Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää opettajaa, jotka opettavat musiikkia yläkoulussa. Haastattelut toteutettiin etäyhteyksin, ja tulokset analysoitiin sisällönanalyysilla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu luovuustutkimuksen moninaisista näkökulmista, opettajien luovuuskäsityksiä koskevista tutkimuksista ja opetussuunnitelman ja musiikkikasvatuksen kentän painotuksista luovuuden opettamisessa. Opetussuunnitelman suhteen tutkimuksessa keskitytään vuosiluokkien 7–9 musiikin oppiaineen tavoitteisiin T6 ja T7, jotka koskevat oppilaan luovaa suhdetta musiikkiin, improvisointia, sovittamista ja säveltämistä sekä tieto- ja viestintäteknologian luovaa käyttöä. Tuloksia tarkastellaan aikaisempien tutkimusten valossa jatkotutkimusaiheita esittäen. Tutkimuksessa musiikinopettajat määrittelivät luovuuden kaikkien ihmisten ominaisuudeksi, joka on kehitettävissä. Luovuus nähtiin sekä uutta synnyttävänä prosessina että joustavan ajattelun taitoina. Opettajien mielestä luovuuden ilmeneminen riippui ainakin yksilön rohkeudesta, ilmapiirin turvallisuudesta, keskittymiskyvystä, tehtävänannon tarkoituksenmukaisuudesta ja tehtävässä vaadittujen taitojen tasosta. Opettajat ymmärsivät opetussuunnitelman tavoitteet joiltakin osin eri tavalla, mikä johti erilaisiin ratkaisuihin opetuksen toteutuksessa. Suurimmat erot koskivat improvisointia ja säveltämistä. Opetussuunnitelman tavoitteisiin suhtauduttiin ajatustasolla myönteisesti, mutta niiden käytännön toteutus koettiin joskus hankalana, ja usein oppilasryhmän ominaisuudet määrittivät tavoitteen toteutumisen. Kuitenkin opettajat näkivät luovuuden tärkeänä osana opetusta. Opetussuunnitelman selkeämpi kieli ja opettajien lisäkoulutus voisi tukea luovuuden toteutumista musiikinopetuksessa.fi
dc.format.extent63
dc.language.isofi
dc.subject.otherluovuuskäsitykset
dc.titleRohkeutta ja tähtitieteellinen ufokirja : musiikinopettajien käsityksiä luovuudesta ja opetussuunnitelmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204052165
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysoluovuuskasvatus
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysomusiikinopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record