Show simple item record

dc.contributor.advisorVehmas, Hanna
dc.contributor.authorLiimatta, Julius
dc.date.accessioned2022-03-29T06:57:54Z
dc.date.available2022-03-29T06:57:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80415
dc.description.abstractTässä liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu –tutkielmassa selvitetään millaisia arvoja lasten ja nuorten urheiluharrastamisessa näkyy ja mihin urheiluharrastaminen lapsia ja nuoria sosiaalistaa. Urheilulle ja seuratoiminnalle on historian saatossa asetettu monenlaisia merkityksiä ja tavoitteita. Kasvatus on perinteisesti ollut merkittävä osa seuratoimintaa, mutta toisaalta nyky-yhteiskunta on ympäristö, jossa usein korostuvat armottoman kilpailun ja jatkuvan suorittamisen kaltaiset ilmiöt. Urheiluharrastamisen ollessa lasten ja nuorten ylivoimaisesti suosituin harrastus on tärkeää tarkastella, millaisena sen rooli nyky-yhteiskunnassa näyttäytyy ja millaisia vaikutuksia sillä on harrastaviin lapsiin ja nuoriin. Tutkielman kirjallisuuskatsausosiossa tarkastellaan suomalaisen urheiluseuratoiminnan historiaa ja muodostetaan käsitys seuratoiminnan ja liikuntakulttuurin nykytilasta. Urheiluharrastuksen sosiaalistavan vaikutuksen hahmottelussa tutkielmassa hyödynnetään rakenteellisen funktionalismin paradigmaa, jossa ajatuksena on, että yhteiskunnan eri osilla, kuten seuratoiminnalla, on omat tehtävänsä, joita täyttämällä yhteiskunnassa säilytetään tietty tasapainotila. Tutkielman teoriaosiossa tarkastellaan myös millaista aiempaa tutkimusta lasten ja nuorten seuratoiminnan arvoista ja sille annetuista merkityksistä on tehty. Tutkielmassa käytettävä aineisto muodostuu kuudesta teemahaastattelusta. Haastateltavat ovat lasten ja nuorten urheiluvalmentajia sekä yksilö- että joukkuelajeista. Haastatteluaineiston perusteella lasten ja nuorten urheiluvalmennuksessa näkyvät arvot jakautuivat neljään teemaan. Nämä teemat olivat sosialisaation arvo, yhteisöllisyyden arvo, hauskuuden arvo ja aikaansaamisen arvo. Pääosin urheiluharrastuksen sosiaalistavan vaikutuksen nähtiin olevan positiivinen. Urheiluharrastus opettaa esimerkiksi pitkäjänteisyyttä sekä pettymysten käsittelyä ja liikuntaharrastuksella nähtiin olevan yhteiskuntakelpoisuutta lisäävä vaikutus. Urheiluharrastuksen negatiivisten vaikutusten kohdalla painotettiin niiden olevan hyvin yksilökohtaisia ja persoonasta riippuvaisia. Haastatteluihin valitut lasten ja nuorten urheiluvalmentajat olivat yksimielisiä siitä, että valmentajan kasvatuksellinen rooli on merkittävä. Valmentajat nostivat kuitenkin esiin huolta siitä, kuinka aina valmennuksessa kasvatuksellista roolia ja vastuuta ei ymmärretä tarpeeksi hyvin. Lasten ja nuorten urheiluharrastamiselle kohdistetut erilaiset tavoitteet ja vaatimukset näyttävät johtavan myös seuratoiminnassa näyttäytyvien arvojen moninaisuuteen.fi
dc.description.abstractThis master's thesis in social sciences of sport examines the values that are reflected in sports of children and adolescents and into what sports socializes children and adolescents. Throughout history a wide range of meanings and goals have been set for sports clubs. Education and upbringing have traditionally been important part of sports club activities, but on the other hand, modern society is an environment where phenomena such as relentless competition and continuous performance are often emphasized. As sport is by far the most popular activity for children and adolescents, it is important to look at how it plays a role in modern society and how it affects children and adolescents. The literature review section of the dissertation examines the history of Finnish sports clubs and forms an understanding of the current state of sports clubs and the Finnish sports culture. In outlining the socializing effect of sports, the dissertation utilizes the paradigm of structural functionalism, in which the idea is that different parts of society, such as sports clubs, have their own functions, which maintain a certain state of balance in society. The theoretical part of the dissertation also examines what previous research has been done on the values and significance of sports club activity for children and adolescents. The material used in the dissertation consists of six thematic interviews. The interviewees are youth sports coaches from both individual and team sports. Based on the interview material, the values shown in youth sports coaching and sports club activity were divided into four themes. These themes were the value of socialization, the value of communality, the value of fun, and the value of accomplishment. The socializing effect of sports was seen to be mainly positive. Sports teaches for example perseverance and the handling of disappointments. Regarding the negative effects of sports, it was emphasized that they are very individual and personality dependent. The sports coaches for children and adolescents selected for the interviews agreed that the coach’s educational role is significant. However, coaches raised concerns about how the educational role and responsibilities in coaching are not always well understood. The different goals and requirements for youth sports seem to lead to a diversity of values in action.en
dc.format.extent81
dc.language.isofi
dc.subject.otherfunktionalismi
dc.titleUrheiluseuratoiminnan arvot ja sosiaalistava vaikutus lasten ja nuorten urheiluvalmentajien kuvaamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203292100
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysoarvot (käsitykset)
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntaseurat
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysovalmennus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record