Show simple item record

dc.contributor.advisorHäkli, Helky
dc.contributor.authorKiri, Tiina
dc.date.accessioned2022-03-23T14:03:39Z
dc.date.available2022-03-23T14:03:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80322
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee kouluakäymättömyyteen liittyviä erityispiirteitä peruskoulussa ja toisella asteella. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, ja sen aineisto koostuu 13 tutkimuksesta. Teemaa lähestytään tutkimuskysymyksien kautta: millaisia taustatekijöitä koulupudokkuuden taustalla on ja miten peruskoulun ja toisen asteen koulupudokkuuden syyt eroavat toisistaan. Tutkielman teoreettisena jäsennyksenä on kasvatuskriitikko Ivan Illich esittämä koulujärjestelmää kritisoiva näkökulma. Illich arvostelee asiantuntijavaltaan antautumista ja ulkoisia mittareita. Hänen mukaansa koulut tuottavat koulutettua mielikuvitusta ja yksipuolisuutta eivätkä anna lapsen oppia omatahtisesti ja empiirisesti. Tutkimusaineisto osoitti, ettei Illichin teoria oppimisen vapaudesta ilman arvosanapaineita näy millään tavalla nykyisessä koulujärjestelmässä. Tutkielmani aineisto osoittaa, että koulupudokkuuden erityispiirteet ovat hyvin monisyisiä eikä tutkimuksissa löytynyt yksittäistä koulupudokkuulle johtavaa syytä. Peruskoululaisella ja ammattiin opiskelijalla huomattavat riskitekijät kouluakäymättömyydessä ovat psyykkiset ongelmat. Lisäksi vanhemmilta saadun tuen vähyys, sosioekonomiset ongelmat ja kouluun liittyvät riskitekijät muodostavat koulukäymättömyyden syy-seuraussuhteen molemmilla koulutusasteilla. Toisella asteella myös väärä alavalinta voi tuottaa koulupudokkuutta. Kouluakäymättömyyden taustat eroavat toisistaan siten, että kiusaamiskokemukset painottuvat enemmän peruskouluun kuin toiselle asteelle. Koulu-uupumuksesta kärsivät enemmän lukiolaiset kuin ammattiopiskelijat. Kansainvälisiä eroavaisuuksia tutkimuksissa esiintyi jonkin verran; Yhdysvalloissa teiniraskaudet ovat kouluakäymättömyyden syynä. Turkissa sosiodemografiset tekijät johtavat koulunkäynnin keskeyttämiseen, kun taas Suomessa kouluakäymättömyys liittyy enemmänkin yksilöstä johtuvat tekijät. Tulosten perusteella koulunkäynnin turvaamiseksi olisi tärkeää systemaattisesti seurata luvattomien poissaolojen määriä ja puuttua niihin tarpeeksi ajoissa. Poissaolojen puuttumisen malli ja vastuujaot tulisi olla kouluissa selkeät. Nivelvaiheet eli siirtymiset kouluasteelta toiselle pitäisi tehdä saattaen vaihtaen - periaatteella erityisesti niiden lasten kohdalla, joilla on haasteita koulunkäynnissä. Lisäksi erityisen tuen tarpeen arviointi heti lukukauden alussa ehkäisee mahdollista koulupudokkuutta. Vastoinkäymisistä huolimatta oppilaan tunne välittävästä aikuisesta on arvokasta.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluakäymättömät
dc.subject.otherkoulu-uupumus
dc.titleKouluakäymättömät nuoret : kirjallisuuskatsaus koulupudokkuuden erityispiirteistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203232022
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokoulupudokkaat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysokoulunkäynti
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysotoisen asteen koulutus
dc.subject.ysopoissaolot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record