Show simple item record

dc.contributor.authorPolet, Juho
dc.date.accessioned2022-03-09T07:23:40Z
dc.date.available2022-03-09T07:23:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-951-39-9053-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80084
dc.description.abstractSocial-cognition approaches (e.g., the theory of planned behavior) and motivational theories (e.g., self-determination theory) have been utilized to identify the determinants of health behavior. Research applying these theories is focused on the conscious and deliberative correlates of motivated behavior. The purpose of the current dissertation was to test and develop an integrated theoretical model, known as the trans-contextual model, to identify the determinants of students’ leisure-time physical activity and the processes involved (Hagger et al., 2003). Even though there is an expanding body of research broadly supporting the application of the trans-contextual model to the prediction of leisure-time physical activity behavior in school students, the model does not consider the potential effects of constructs that represent non-conscious or automatic processes on physical activity behavior. The dissertation aimed to fill this research gap by including factors proposed to be unique predictors of behavior within the model independent of the intention-mediated effects of the social cognition and motivational constructs from the model. Specifically, past behavior, habit, trait self-control, and attitude were introduced in the model and their effects on behavior were proposed to represent a non-conscious or automatic process (Strack & Deutsch, 2004) alongside the deliberative processes proposed in the original model. The dissertation research indicates that the trans-contextual model is effective in predicting behavioral intentions, but the question that arises is whether it may predict physical activity behavior, and behavioral change, among middle school students. Amending the model with constructs that represent non-conscious, automatic processes shows promise in the prediction of physical activity within the model, given the importance of both reasoned and non-conscious, automatic processes. Strengths of the dissertation include reliance on advanced methodology and prospective designs accounting also for change over time. Limitations of the thesis include a reliance on correlational designs that limit capacity to infer causality and use of self-reports as a source of information.en
dc.description.abstractSosiaaliskognitiivisia teorioita (kuten suunnitellun käyttäytymisen teoria sekä motivaatioteorioita (kuten itsemääräämisteoria) on hyödynnetty laajasti terveyskäyttäytymiseen liittyvien prosessien tunnistamisessa. Näihin teorioihin perustuva tutkimus on keskittynyt tietoisiin ja harkintaan perustuviin motivoitua käyttäytymistä määrittäviin tekijöihin. Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli kehittää ja testata näitä teorioita integroivaa transkontekstuaalista mallia (Hagger ym., 2003) ottamaan huomioon tietoisten ja harkintaan perustuvien terveyskäyttäytymisen determinanttien lisäksi myös ei-tietoisia ja automaattisia terveyskäyttäytymistä määrittäviä tekijöitä (Strack & Deutsch, 2004). Perusmalli ei ota riittävällä tavalla huomioon ei-tietoisten ja automaattisten tekijöiden yhteyksiä liikkumisaktiivisuuteen. Väitöskirja pyrkii täydentämään tätä tutkimusaukkoa sisällyttämällä malliin aiemman tutkimuksen perusteella ehdotettuja liikkumiskäyttäytymisen ei-tietoisia ja automaattisia aikomusvälitteisistä sosiaalisista kognitiosta ja motivaatiokonstruktioista riippumattomia tekijöitä: aikaisempi liikkumiskäyttäytyminen, liikkumistavat ja yleinen itsekontrolli. Laajennetun transkontekstuaalisen mallin avulla pyritään tunnistamaan ja selittämään yläkouluikäisten oppilaiden vapaa-ajan liikkumisaktiivisuutta määrittäviä tekijöitä ja prosesseja. Väitöskirjan neljän osatutkimuksen perusteella transkontekstuaalinen malli selittää nuorten vapaa-ajan liikkumisaikomuksia, mutta ei vapaa-ajan liikkumisaktiivisuutta tai liikkumisaktiivisuudessa tapahtuvia muutoksia. Mallin täydentäminen ei-tietoisia ja automaattisia prosesseja heijastelevilla konstruktioilla vaikuttaa tutkimuksen perusteella lupaavalta, sillä täydennetyn mallin on mahdollista huomioida sekä vapaa-ajalla tapahtuvaan liikkumisaktiivisuuteen vaikuttavat tietoiset että ei-tietoiset tekijät osana laajennettua mallia. Väitöskirjan vahvuutena ovat kehittynyt metodologia sekä ajan kanssa tapahtuvien muutosten huomioiminen mallin konstruktioissa. Väitöskirjatutkimuksen keskeisimmät rajoitteet ovat tukeutuminen korrelatiivisiin tutkimusasetelmiin ja itsearvioinnit tiedonkeruumenetelmänä.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Hagger, M., Polet, J., & Lintunen, T. (2018). The reasoned action approach applied to health behavior : Role of past behavior and tests of some key moderators using meta-analytic structural equation modeling. <i>Social Science and Medicine, 213, 85-94. </i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.07.038"target="_blank"> 10.1016/j.socscimed.2018.07.038</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Polet, J., Lintunen, T., Schneider, J., & Hagger, M. S. (2020). Predicting change in middle school students’ leisure-time physical activity participation : A prospective test of the trans-contextual model. <i>Journal of Applied Social Psychology, 50(9), 512-523.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1111/jasp.12691"target="_blank"> 10.1111/jasp.12691</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Polet, J., Hassandra, M., Lintunen, T., Laukkanen, A., Hankonen, N., Hirvensalo, M., Tammelin, T., & Hagger, M. (2019). Using physical education to promote out-of school physical activity in lower secondary school students : a randomized controlled trial protocol. <i>BMC Public Health, 19, Article 157.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1186/s12889-019-6478-x"target="_blank"> 10.1186/s12889-019-6478-x</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Polet, J., Schneider, J., Hassandra, M., Lintunen, T., Laukkanen, A., Hankonen, N., Hirvensalo, M., Tammelin, T. H., Hamilton, K., & Hagger, M. S. (2021). Predictors of school students’ leisure-time physical activity : An extended trans-contextual model using Bayesian path analysis. <i>PLoS ONE, 16(11), Article e0258829. </i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258829"target="_blank"> 10.1371/journal.pone.0258829</a>
dc.subject.otherTrans-contextual modelen
dc.subject.othertranskontekstuaalinen mallifi
dc.subject.otherphysical activityen
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuusfi
dc.subject.othertheoretical integrationen
dc.subject.otherteoreettinen integraatiofi
dc.subject.otherpast behavioren
dc.subject.otheraikaisempi käyttäytyminenfi
dc.subject.otherliikkumistavatfi
dc.titleTesting and extending predictions of the trans-contextual model for leisure-time physical activity in middle school students
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9053-4
dc.subject.ysophysical activenessen
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuusfi
dc.subject.ysoleisure-timeen
dc.subject.ysovapaa-aikafi
dc.subject.ysohabitsen
dc.subject.ysotottumuksetfi
dc.subject.ysoself-controlen
dc.subject.ysoitsehallintafi
dc.subject.ysoattitudesen
dc.subject.ysoasenteetfi
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record