Show simple item record

dc.contributor.authorTakkinen, Karoliina
dc.date.accessioned2022-02-28T07:02:05Z
dc.date.available2022-02-28T07:02:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79974
dc.description.abstractMultimodaalisten ja helposti saatavilla olevien oppimateriaalien tarve lisääntyy jatkuvasti, ja myös maahanmuuttajille tarkoitettuja kielenoppimisen materiaaleja löytyykin verkosta yhä enemmän. Tässä tutkimuksessa tarkastelen maahanmuuttajille suunnatun Suomi taskussa -sivuston videoita. Suomi taskussa on vuonna 2015 verkkoon perustettu palvelu, jonka sisältämien videoiden tarkoituksena on toimia kotoutumisen sekä kielenoppimisen tukena. Tutkimuksellisena viitekehyksenä on sosiokulttuurinen teoria, jonka näkökulmasta lähestyn myös tutkimukseni tavoitteiden kannalta keskeistä toimijuuden käsitettä. Tutkimukseni teoria ja käsitteistö tukeutuu myös Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) kuvaukseen ja määritelmään kielenkäytön funktioista, jotka ovat tutkimuksessani toinen keskeinen tarkastelun kohde. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia toimijuuden malleja Suomi taskussa -videot välittävät maahanmuuttajille? 2. Millaisia kielellisiä funktioita Suomi taskussa -videoilla opetetaan, ja millä tavoin nämä kielelliset funktiot tukevat toimijuutta? Tutkimukseni aineisto koostuu kymmenestä Suomi taskussa -videosta, ja toteutan analyysini videoista litteroitujen esimerkkien sekä kuvakaappauksien avulla. Tarkastelen ensin kielenkäytön funktioita, minkä jälkeen etenen visuaalisten ja kielellisten toimijuuden mallien analysointiin. Keskityn lopuksi siihen, millaisina sosiokulttuurisina toimijoina maahanmuuttajat esitetään videoilla. Tutkimukseni yhdistelee multimodaalista vuorovaikutusanalyysiä ja kielipedagogiikan analyysiä. Sovellan tutkimukseni analyysissa keskusteluntutkimuksen menetelmiä, kuten sekventiaalista analyysiä, ja tarkastelen videoilla esitettyjä vuorovaikutustilanteita episodien sekä vuorovaikutusprojektien käsitteisiin tukeutuen. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että Suomi taskussa -videot välittävät maahanmuuttajille monipuolisia toimijuuden malleja ja videoiden sisältö on myös kielenkäytön funktioiden näkökulmasta kattavaa. Maahanmuuttajat näyttäytyvät videoilla sekä suomalaisen kulttuurin ja käytänteiden oppijoina että asiantuntijoina. Videoissa on tavoitteiden sekä sisällön osalta keskinäisiä eroja. Etenkin institutionaalisia vuorovaikutustilanteita mukailevissa videoissa korostuvat kielenkäytön funktiot vuoro-vaikutusskeemojen eli vuorovaikutuskäytänteiden tasolla, mutta videoilla korostuu myös maahan-muuttajien asema kulttuuritiedon ja yhteiskunnallisten käytänteiden välittäjinä.fi
dc.format.extent57
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkielenkäytön funktiot
dc.titleSuomi taskussa -opetusvideot maahanmuuttajien toimijuutta tukemassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202281701
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysovideo
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record