Show simple item record

dc.contributor.advisorKaasalainen, Karoliina
dc.contributor.authorKulmala, Annika
dc.date.accessioned2022-02-21T07:59:20Z
dc.date.available2022-02-21T07:59:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79851
dc.description.abstractMinäkäsitys (self-concept) ja itsetunto (self-esteem) ovat moniselitteisiä subjektiivisia ilmiöitä, jotka saattavat muuttua elämän aikana useaankin kertaan. Käsitteitä saatetaan käyttää synonyymeina, vaikka ne eivät tarkoita samaa asiaa. Käsitteet liittyvät kuitenkin läheisesti toisiinsa. Minäkäsitys on ihmisen kokonaisnäkemys itsestään ja itsetunto liittyy vahvemmin käsityksiin toisten arvioista itsestä. Sosiaalisella ympäristöllä (social environment) tarkoitetaan ryhmiä, joihin kuulumme. Sosiaalisella ympäristöllä on suuri merkitys ihmisten terveyteen. Sosiaalisella ympäristöllä on merkittävä rooli lasten minäkäsityksessä ja itsetunnossa. Minäkäsityksen ja itsetunnon rakentuminen lähtee jo varhaislapsuudesta, jolloin vanhempien tulisi luoda turvallinen ja kannustava kasvuympäristö lapselle. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen ympäristön yhteyttä lasten minäkäsitykseen ja itsetuntoon. Katsauksen tarkoituksena oli myös selvittää, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat tähän yhteyteen. Lapsella tarkoitetaan tässä katsauksessa 0–18-vuotiasta. Tutkielmaan valikoitui kuusi tutkimusta, jotka olivat vertaisarvioituja ja julkaistu vuosina 1997–2019. Katsauksen kirjallisuushaku tehtiin 18.10.2021 ja haku rajattiin riittävän tarkalla hakulausekkeella. Lisäksi seuraavat hakukriteerit poissulki tutkimuksia: 1) viite käsitteli sairaita, vammautuneita tai hoidossa olevia, 2) viite käsitteli rajoittunutta otantaa, kuten kodittomia tai huostaan otettuja, 3) viitteessä ei oltu mitattu sosiaalisen ympäristön, sosiaalisen vuorovaikutuksen tai sosiaalisten suhteiden yhteyttä lasten minäkäsitykseen tai itsetuntoon ja 4) viite käsitteli yli 18–vuotiaita. Kaikissa tutkimuksissa oli havaittu vähintään yhden sosiaalisen ympäristön tekijän ja lasten minäkäsityksen tai itsetunnon välillä tilastollisesti merkitsevä yhteys. Lisäksi tutkimuksissa oli havaittu neljä tekijää, jotka mahdollisesti vaikuttavat tähän yhteyteen: 1) narsismi, 2) kiintymyssuhteen taso ja sukupuoli, 3) koetun sosiaalisen tuen tärkeys ja 4) toiset suhteet. Tämä systemaattinen kirjallisuuskatsaus lisäsi tietoa siitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä lasten minäkäsitykseen ja itsetuntoon. Tulosten perusteella voidaan todeta, että sosiaalinen ympäristö on yhteydessä minäkäsityksen ja itsetunnon muutoksiin lapsilla. Tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta sosiaalisen ympäristön ja lasten minäkäsityksen sekä itsetunnon välisestä yhteydestä. Lisäksi katsaus osoitti, että lisätutkimus sosiaalisen ympäristön yhteydestä lasten minäkäsitykseen ja itsetuntoon on tarpeellista. Tutkimustieto on tarpeellista, jotta lasten minäkäsitystä ja itsetuntoa voidaan vahvistaa ja ylläpitää varhaislapsuudesta lähtien.fi
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.subject.otherminäkäsitys
dc.titleSosiaalisen ympäristön yhteys lasten minäkäsitykseen ja itsetuntoon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202211589
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysososiaalinen ympäristö
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysososiaaliset suhteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record