Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Katja
dc.contributor.authorHolmberg, Kasperi
dc.date.accessioned2022-02-18T10:27:27Z
dc.date.available2022-02-18T10:27:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79838
dc.description.abstractIkääntyvät ihmiset käyttävät teknologiaa kasvavissa määrin ja he suhtautuvat teknologiaan pääosin myönteisesti. Ikääntyvän väestön keskuudessa esiintyy kuitenkin digitaalista eriarvoisuutta, sillä edelleen löytyy suuri joukko teknologiaa käyttämättömiä ikääntyviä ihmisiä. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko teknologian käyttö yhteydessä ikääntyvien ihmisten elämänlaatuun ja masentuneisuuden tuntemuksiin. Aineisto (N=809) kerättiin Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen AGNES-hankkeen korona-ajan tutkimuksessa vuonna 2020. Kohderyhmänä olivat 77-, 82- ja 87-vuotiaat kommunikointikykyiset itsenäisesti asuvat jyväskyläläiset. Teknologian käytöllä tarkoitettiin tässä tutkimuksessa digilaitteiden viihdekäyttöä. Teknologian käyttöä selvitettiin kysymällä ”käytättekö tällä hetkellä arjessanne digilaitteita, kuten tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta?”. Elämänlaatua puolestaan mitattiin OPQOL-mittarin (Older People‘s Quality of Life Questionnaire) lyhennetyllä 13 kohdan asteikolla ja masentuneisuuden tuntemuksia puolestaan Center for Epidemiological Studies Depression (CES-D) -asteikon 10 osaisella versiolla. Kvantitatiivista aineistoa analysoitiin kovarianssi (ANCOVA)-mallien avulla käyttämällä IBM SPSS statistics -ohjelman 26. versiota. Ikäryhmä oli analyyseissä adjustoivana tekijänä. Tutkielman tulosten perusteella teknologian käytön havaittiin olevan yhteydessä parempaan elämänlaatuun (p=<0,001) sekä vähäisimpiin masentuneisuuden tuntemuksiin (p=0,001). Teknologiaa säännöllisesti käyttävillä oli siis parempi elämänlaatu ja vähäisemmät masentuneisuuden tuntemukset teknologiaa vähemmän käyttäviin verrattuna. Tämän tutkielman tulokset vahvistavat aikaisemman tutkimustiedon näyttöä, joskin näyttö on ollut hieman ristiriitaista. Tulevaisuudessa näytön vahvistamiseksi aihetta tulisi tutkia satunnaistetulla kontrolloidulla tutkimusasetelmalla (RCT), jotta voitaisiin tarkastella teknologian käytön ja elämänlaadun sekä masentuneisuuden tuntemuksen välisiä kausaalisuhteita.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.titleTeknologian käytön yhteys elämänlaatuun ja masentuneisuuden tuntemuksiin ikääntyvillä ihmisillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202181564
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysogerontologia
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysoelämänlaatu
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record