Show simple item record

dc.contributor.advisorSainio , Miia
dc.contributor.authorMattila, Julia
dc.contributor.authorRäsänen, Nea-Maria
dc.date.accessioned2022-01-31T06:46:09Z
dc.date.available2022-01-31T06:46:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79561
dc.description.abstractJohtamistyylillä on nähty olevan vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin ja erityisesti palvelevalla johtajuudella sekä työhyvinvoinnilla on todettu olevan myönteinen yhteys. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, mitkä palvelevan johtajuuden osatekijät näyttäytyvät kouluyhteisössä ja mitkä näistä tekijöistä ovat yhteydessä työhyvinvointiin. Tutkimus toteutettiin osana Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön - tutkimushanketta. Tutkimusaineisto on kerätty tammikuussa 2020 sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 13 kunnasta ja 48 koulusta 437 henkilökunnan jäsentä. Analysoimme aineistoa teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla sekä lineaarisella regressioanalyysilla. Tulokset viittaavat, että palvelevaa johtajuutta hyödyntämällä voi olla mahdollista tukea kouluyhteisön työhyvinvointia. Etenkin kuuntelemisella, vastuuttamisella, anteeksiantamisella, voimaannuttamisella sekä halulla toimia yhteisen hyvän vuoksi oli yhteys henkilökunnan kokemaan työhyvinvointiin. Palveleva johtajuus selitti 27 % työntekijöiden kokemasta autonomiasta, 27 % yhteenkuuluvuuden tunteesta sekä 15 % kompetenssin kokemuksesta. Tutkimus toi arvokasta tietoa palvelevasta johtajuudesta koulukontekstissa ja sen yhteydestä työhyvinvointiin sekä tarkempaa tietoa siitä, mihin palvelevan johtajuuden osatekijöihin johtajien olisi tärkeää panostaa jokapäiväisessä työssään. Tuloksiamme voivat hyödyntää kouluyhteisöjen johtajat, jotka haluavat soveltaa työssään ihmislähtöistä ja työhyvinvointia tukevaa johtamistyyliä.fi
dc.format.extent44
dc.language.isofi
dc.titlePalvelevalla johtajuudella työhyvinvointia kouluyhteisöön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201311328
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoesihenkilöt
dc.subject.ysojohtajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record