Show simple item record

dc.contributor.advisorNieminen, Jiri
dc.contributor.authorPekonen, Minna
dc.date.accessioned2022-01-31T06:36:09Z
dc.date.available2022-01-31T06:36:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79556
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tutkitaan kohtaavatko vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset kaltoinkohtelua tai väkivallan eri muotoja lapsuudessaan enemmän verrattuna lapsiin, joilla ei ole diagnooseja. Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitetään, vaikuttavatko vammaisuuden tai pitkäaikaissairauksien muodot väkivallan riskiin. Vammaisuuden tematiikkaan liittyy kiinteästi moraali ja etiikka, joten pohdintaosuudessa tarkastellaan myös tästä näkökulmasta vanhempien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu vammaisuuden ja pitkäaikaissairauksien, väkivallan, kaltoinkohtelun ja niiden riskitekijöiden sekä eettisyyden ja moraalin käsitteiden tarkastelusta. Tutkimus on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja aineiston haussa on hyödynnetty JYKDOKin, Finnan, Januksen sekä Google Scholarin tietokantoja. Hakusanoina olivat suomeksi vammat, pitkäaikaissairaudet, väkivalta, kaltoinkohtelu, lapsuus, Suomi sekä englanniksi disabilities, long-term illnessees, abuse, violence, maltreatment, childhood and Finland. Mukaan valikoitui neljä englanninkielistä vertaisarvioitua tutkimusartikkelia sekä yksi suomenkielinen väitöskirja. Lopulliset lähteet antavat kuvan, että vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset kohtaavat kaltoinkohtelua ja väkivallan eri muotoja enemmän lapsuudessaan verrattuna lapsiin, joilla diagnooseja ei ole. Monisairastavuus lisää myös moninaisen väkivallan riskiä. Vammaisuus ja pitkäaikaissairaudet ovat itsessään riski uhriksi joutumiselle, sillä ne sitovat hoitajia, useimmiten vanhempia, hoidon toteuttamiseen ja lapsen kanssa toimimiseen terveitä lapsia enemmän. Tutkimusaineisto on kerätty ja käsitelty suurimmilta osin kvantitatiivisella tutkimusotteella, joka ei mahdollista syvällisemmin väkivallan ja sen riskien analysointia. Tämän vuoksi aiheen laadullinen tutkiminen tulevaisuudessa olisi perusteltua.fi
dc.format.extent36
dc.language.isofi
dc.subject.otherSuomi
dc.titleVammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen alttius lapsuudenaikaiselle väkivallalle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201311323
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysovammaisuus
dc.subject.ysovammaiset
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysokaltoinkohtelu
dc.subject.ysoriskitekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record