Show simple item record

dc.contributor.advisorSvenlin, Anu-Riina
dc.contributor.authorIngman-Piispanen, Heli
dc.date.accessioned2022-01-17T06:30:23Z
dc.date.available2022-01-17T06:30:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79369
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastellaan kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevien aikuissosiaalityön asiakkaiden elämänkulun merkittäviä tapahtumia sekä sosiaalityön merkitystä eri tapahtumien kohdalla. Tutkielma asemoituu osaksi asiakkaan osallisuutta sekä kokemusasiantuntijuutta koskevaa keskustelua. Tutkielman tavoitteena on pysähtyä kuuntelemaan, mitä asiakkaat elämästään ja sosiaalityöstä kertovat. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu elämänkulun käsitteeseen sekä fenomenologis- hermeneuttiseen metodiin. Tutkielman aineiston muodostaa kahden aikuissosiaalityön asiakkaan narratiiviset elämäntarinahaastattelut. Kumpaakin haastateltavaa tavattiin kolme kertaa, jolloin haastatteluista muodostui prosessi. Haastateltavat osallistuivat aineiston ensimmäiseen analyysivaiheeseen. Analyysimenetelmänä on käytetty McAdamsin (2012) elämäntarinahaastattelun analyysia. Lisäksi elämäntarinahaastatteluja on analysoitu teorialähtöisesti elämänkulun teoreettisten käsitteiden ja yksilön toimijuuden kautta. Tutkielman tulokset osoittavat, että elämänkulun teorian lähtöolettamukset toteutuvat asiakkaiden elämäntarinoissa. Siirtymät koulutusasteelta toiselle, lapsuudenkodista itsenäistyminen sekä yllättävät tapahtumat, kuten sairastuminen tai läheisen menetys vaikuttavat yksilön elämänkulkuun. Sosiaalityön merkitys näyttäytyy erilaisena haastateltavien elämässä. Joissain elämänkulun vaiheissa sosiaalityöntekijän kanssa luottamuksellisessa suhteessa rakentuva tuki on ollut tärkeää ja riittävää, joissain kohtaa puutteellista. Sosiaalityön merkitys osana elämänkulkua määrittyy myös erilaisten palvelujen mahdollistajana. Elämänkulun varrella rakentuvaan yksilön toimijuuteen vaikuttaa myös sosiaalinen ympäristö. Sosiaalityön asiakkaiden kohdalla yksilön tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen sekä asiakkaan kuunteleminen edistävät asiakkaan omaa toimijuutta.fi
dc.format.extent70
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherelämänkulku
dc.subject.otherelämänkulun siirtymät
dc.subject.otherelämäntarinahaastattelu
dc.titleSosiaalityö osana ihmisen elämänkulkua
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201171139
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoelämänkaari
dc.subject.ysokuntouttava työtoiminta
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.subject.ysoosallisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record