Show simple item record

dc.contributor.authorTorvelainen, Päivi
dc.contributor.authorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorAalto, Eija
dc.contributor.authorHankala, Mari
dc.contributor.authorKainulainen, Johanna
dc.contributor.editorLuukka, Emilia
dc.contributor.editorPalomäki, Annika
dc.contributor.editorPihkala-Posti, Laura
dc.contributor.editorHanska, Jussi
dc.date.accessioned2022-01-11T09:47:58Z
dc.date.available2022-01-11T09:47:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationTorvelainen, P., Tarnanen, M., Aalto, E., Hankala, M., & Kainulainen, J. (2021). Luokanopettajaopiskelijat tekstien tuottajina yhden yliopistovuoden aikana. In E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti, & J. Hanska (Eds.), <i>Opetuksen ja oppimisen ytimessä</i> (pp. 119-141). Tampereen yliopisto. Ainedidaktisia tutkimuksia, 19. <a href="http://hdl.handle.net/10138/333969" target="_blank">http://hdl.handle.net/10138/333969</a>
dc.identifier.otherCONVID_103511296
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79289
dc.description.abstractTässä artikkelissa tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden (n=54) kuvauksia tekstien tuottamisesta heidän ensimmäisen yliopistovuotensa aikana. Tutkimusaineistona olivat opiskelijoiden vastaukset lomakekyselyyn heidän ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotenaan. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja kvantifioinnin avulla. Opiskelijat kielensivät tuottaneensa ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana 102 erilaista tekstiä. Heidän tieteellisten tekstien tuottamisen kuvauksistaan hahmotettiin kirjoittajaminään ja tekstin tuottamisen osataitoihin (tekstilaji-, prosessi-, tekniset ja ajattelun taidot) liittyvät näkökulmat. Molempina vuosina korostuivat tekstilaji-, prosessi- ja tekniset taidot ajattelun taitojen kuvauksen jäädessä vähäisemmäksi. Vuoden aikana opiskelijoiden kuvauksissa kirjoittamiseen liittyvät affektiivisuuden ilmaukset vähenivät ja teknisiin taitoihin liittyvät maininnat lisääntyivät. Viestintäkäytänteiden ohjauksessa olisi tuettava sitä, että tiedeyhteisön käytänteet hahmottuvat opiskelijoille kokonaisvaltaisesti.fi
dc.description.abstractThis article reports on a study of how pre-service primary education teachers perceive their academic writing during their first academic year. The data consist of material from a qualitative survey (n=54) responded to by the participants at the beginning of their first and second academic year. The data were analysed using qualitative and quantifying content analysis. The findings show that pre-service teachers recognized 102 texts which they had produced during the academic year. Two approaches were identified in the pre-service teachers’ responses: writer identity and sub-skills related to writing (orientation to genres, writing process, technical skills and knowledge construction). Genres, writing process and technical skills occurred more frequently in student responses than knowledge construction. During the first academic year the affective expressions related to writing decreased and the description of technical skills increased. Based on our findings, the multifold nature of academic writing should be made more explicit for the student during their studies.en
dc.format.extent317
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherTampereen yliopisto
dc.relation.ispartofOpetuksen ja oppimisen ytimessä
dc.relation.ispartofseriesAinedidaktisia tutkimuksia
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/10138/333969
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelijat
dc.subject.otherakateeminen viestintä
dc.subject.otherpre-service teachers
dc.subject.otheracademic literacies
dc.subject.otheracademic writing
dc.titleLuokanopettajaopiskelijat tekstien tuottajina yhden yliopistovuoden aikana
dc.typebookPart
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201111067
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.oppiaineSuomen kieli ja kirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineTeknologiakasvatusfi
dc.contributor.oppiaineVuorovaikutusfi
dc.contributor.oppiaineFinnish Language and Literatureen
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineTechnology Educationen
dc.contributor.oppiaineInteractionen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/BookItem
dc.relation.isbn978-952-5993-32-5
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange119-141
dc.relation.issn1799-9596
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, 2021
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysotekstilajit
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysotiedeviestintä
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysotieteellinen ajattelu
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysotieteellinen kirjoittaminen
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9540
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16486
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2512
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24509
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10746
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7836
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14612
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6652
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright