Show simple item record

dc.contributor.authorSalin, Karoliina
dc.date.accessioned2022-01-03T05:53:46Z
dc.date.available2022-01-03T05:53:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79218
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastelen lasten ja nuorten kokemuksia osallisuudesta lastensuojelun sijaishuollossa. Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten sijaishuollossa asuvat tai asuneet lapset ja nuoret kokevat olleensa lastensuojelun osallisina. Tutkielman aineistona toimii Pesäpuu ry:n laatima 101 kirjettä -julkaisu, joka koostuu 13-30-vuotiaiden lasten ja nuorten kirjoittamista kirjeistä heidän kokemuksistaan lastensuojelun sijaishuollossa. Analyysiini valikoitu lopulta tutkimuskysymykseni pohjalta yhteensä 33 kirjettä. Tutkimuskysymykseni on: Millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla on osallisuudesta lastensuojelun sijaishuollossa? Aineiston analyysin toteutin teoriaohjaavana sisällönanalyysina, jossa lähestyin osallisuutta Nigel Thomasin (2002) osallisuuden ulottuvuuksien teorian avulla. Muodostin ja nimesin aineistosta kolme pääteemaa, jotka kuvasivat lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksia: kuulematta jääminen, kohtaamatta jääminen ja tuen puute sekä tiedon puute. Tulosten perusteella osallisuus ei toteudu sillä tavalla, jolla sen lapsille kuuluvien oikeuksien mukaisesti tulisi toteutua. Lasten ja nuorten tulisi pystyä luottamaan siihen, että he pystyvät olemaan osallisina heitä koskevissa asioissa, mutta analyysin tulokset osoittavat pääosin negatiivisia kokemuksia. Saadut tulokset ovat myös linjassa aiempien tutkimusten kanssa ja vahvistavat näkemystä siitä, että osallisuuden toteutuminen sijaishuollossa ei ole tarvittavalla tasolla ja vaatii huomattavaa kehitystä.fi
dc.format.extent26
dc.language.isofi
dc.titleLasten ja nuorten kokemuksia osallisuudesta lastensuojelun sijaishuollossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201031001
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysolapsilähtöisyys
dc.subject.ysolasten oikeudet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record