Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Tuomas
dc.contributor.authorPälvimäki, Liina
dc.date.accessioned2021-12-21T07:59:10Z
dc.date.available2021-12-21T07:59:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79083
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee antropomorfismia ja sen vaikutuksia tietojärjestelmätieteen näkökulmasta. Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena monialaisesti tieteellisestä kirjallisuudesta. Kirjallisuuskatsauksen aineiston keräämisessä hyödynnetään tieteellisiä aikakausilehtiä, konferenssijulkaisuja sekä elektronisista kirjastoista löytyviä artikkeleita. Tutkielman tavoitteena on selvittää vastaus kahteen tutkimuskysymykseen: ”Mitä antropomorfiset piirteet tarkoittavat tietojärjestelmätieteissä?” ja ”Miten antropomorfisten piirteiden käyttö teknologiassa vaikuttaa käyttäjiin?” Tutkielman tarkoituksena on koota aikaisemmin hajallaan ollutta tietoa yhteen. Tutkielmassa perehdytään antropomorfisten piirteiden käyttöön, niistä tehtyyn tutkimuksiin sekä nostetaan esille aihetta koskevia keskeisiä ajatuksia ja keskusteluja. Olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta tunnistetaan erilaisia antropomorfisia piirteitä, niiden vaikutuksia, niihin liittyviä teorioita, luokitteluja sekä mittaustapoja. Tutkielman johtopäätöksenä antropomorfisten piirteiden todetaan olevan visuaalisia, auditiivisia ja mentaalisia ihmisestä muistuttavia piirteitä. Piirteitä voidaan tietoisesti lisätä erilaisiin teknologioihin kuten keskusteluagentteihin sekä erilaisiin robotteihin. Tutkielmassa todetaan, että antropomorfisia piirteitä käytetään tarkoituksellisesti paljon markkinoinnissa, antropomorfismin selkeiden vaikutuksien takia. Kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että antropomorfisten piirteiden käyttö terveydenhuollon sektorilla ja koulutuksessa on kasvamassa. Antropomorfisten piirteiden vaikutusten kannalta kirjallisuuteen tutustuminen osoittaa, että antropomorfisten piirteiden käytöllä on laajasti erilaisia vaikutuksia ihmiseen, ja vaikka suurin osa vaikutuksista on positiivisia, joukossa on myös negatiivisia piirteitä. Kirjallisuuden perusteella havaitaan, että positiiviset vaikutukset koskevat pääasiassa ihmisen käyttäytymiseen suoraan vaikuttavia piirteitä, kun taas negatiiviset piirteet koskevat lähinnä ihmisen suhtautumista teknologiaan kielteisesti.fi
dc.description.abstractThis thesis deals with anthropomorphism and its implications from the perspective of information systems science. The thesis is carried out as a descriptive literature review of a multidisciplinary scientific literature. Scientific journals, conference proceedings and articles from electronic libraries will be used to collect the literature review data. The aim of the thesis is to answer two research questions: "What do anthropomorphic features mean in information systems science?" and "How does the use of anthropomorphic features in technology affect users?" The aim of the thesis is to bring together previously scattered information. The thesis explores the use of anthropomorphic features, research on them, and highlights key ideas and debates on the topic. Drawing on existing literature, it identifies different anthropomorphic traits, their effects, related theories, classifications, and measurement methods. The thesis concludes that anthropomorphic traits are visual, auditory, and mental humanlike traits. These features can be consciously added to various technologies such as conversational agents and robots. The thesis concludes that anthropomorphic features are intentionally used to a large extent in marketing, because of the clear implications of anthropomorphism. The literature suggests that the use of anthropomorphic traits in the healthcare sector and in education is growing. In terms of the effects of anthropomorphic traits, a review of the literature shows that the use of anthropomorphic traits has a wide range of effects on people, and although most of the effects are positive, there are also some negative traits. The literature shows that the positive effects mainly concern traits that directly influence human behaviour, while the negative effects mainly concern negative attitudes towards technology.en
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.otherkeskusteluagentit
dc.subject.otherouto laakso
dc.subject.otherantropomorfiset piirteet
dc.titleAntropomorfiset piirteet tietojärjestelmätieteissä ja niiden vaikutukset käyttäjään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112216065
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysorobotit
dc.subject.ysoopinnäytteet
dc.subject.ysoantropomorfismi
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record