Show simple item record

dc.contributor.advisorTuomi, Kirsi
dc.contributor.authorHelminen, Henna
dc.date.accessioned2021-12-20T07:33:31Z
dc.date.available2021-12-20T07:33:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79030
dc.description.abstractKvalitatiivinen tapaustutkimukseni käsittelee asiakkaan musiikilliselle toiminnalle antamia merkityksiä musiikkite­rapiassa sekä miten nämä merkitykset näkyvät minäkäsityksen osa-alueilla. Tutkimusasiakkaana oli musiikkitera­pian kliinisiin opintoihini kuuluvan harjoittelun asiakas, jolla oli terapiaan tullessa ahdistuneisuus- ja masennusoi­reita. Tässä tutkimuksessa musiikillinen toiminta tarkoittaa kaikkea musiikkiin liittyvää tekemistä tai sen vastaanot­tamista. Tutkimuksen aineistonkeruu ajoittui asiakkaan kaksivuotisen terapian viimeiselle 15 kerralle. Äänitin tai videoin tapaamiset ja pidin tutkimuspäiväkirjaa, johon kirjasin omia havaintojani. Tutkimuskysymys tarkentui vasta aineis­toon perehtymisen jälkeen. Poimin tallenteista ne kohdat, joissa tuli esille tutkittavan musiikilliselle toiminnalle an­tamia merkityksiä ja litteroin ne. Analysoinnissa käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä: etsin tekstistä merkityk­siä, muodostin niistä tiivistettyjä ilmauksia ja luokittelin ne alaluokkiin. Tutkimuspäiväkirjaa käytin apuna merki­tysten tulkinnassa. Analysoinnin perusteella muotoutui neljä erilaista musiikillisen toiminnan merkityksistä kertovaa yläluokkaa: mi­nussa on enemmän, minä olen itseni puolella, minä olen turvassa ja minussa soi. Kaikki luokat liittyivät minäkäsi­tyksen eri puoliin ja näin kokoavaksi käsitteeksi tuli musiikillisen toiminnan merkityksiä minäkäsitykselle. Minäkä­sityksellä tarkoitetaan tässä sisäistä, todellisen minän käsitystä. Musiikillisen toiminnan merkityksissä tulee esiin asiakkaan terapiassa keskeisiä teemoja, joiden käsittelyssä musii­killinen toiminta näyttäytyy toimivana. Niissä näkyy halu ja kyky laajentaa omaa mukavuusaluetta ja mennä kohti henkilökohtaisia tavoitteita, rajaamisen merkitys ihmissuhteissa sekä rohkeus ilmaista omaa tahtoa ja etsiä itselle hyviä asioita elämäänsä. Keskeinen teema oli myös pelkojen lievittyminen ja rohkeus itsenäiseen, omannäköiseen elämään. Musiikillinen toiminta tuo iloa ja nautintoa asiakkaalle, mikä tekee siitä motivoivan välineen myös itsensä haastamiseen.fi
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.subject.othermusiikillinen toiminta
dc.subject.otherahdistuneisuus
dc.subject.otherminäkäsitys
dc.title”Se herättää mun sieluni” : musiikillisen toiminnan merkityksiä musiikkiterapia-asiakkaalle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112206013
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkiterapiafi
dc.contributor.oppiaineMusic Therapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3053
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysoahdistus
dc.subject.ysomusiikkiterapia
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysokokemukset
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record