Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorAhonen, Noora
dc.date.accessioned2021-12-16T12:13:08Z
dc.date.available2021-12-16T12:13:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79004
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvan viestinnän merkityksestä sekä verkostojen toimijoiden sitoutumisesta verkostoon. Tutkielman tarkoituksena hahmottaa ja avata tekijöitä, jotka edesauttavat verkoston toimijoiden sitoutumista teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaan verkostotyöhön. Tutkielman tarkastelun kohteena on valtiovarainministeriön hallinnoiman kansallisen tekoälyverkko AuroraAI:n verkosto sekä verkoston toimijat. Julkisessa hallinnossa yhä useampi hanke toteutetaan verkostotyönä, joka oikein toimiessaan mahdollistaa kestävämmät sekä onnistuneemmat ratkaisut poikkisektoraalisessa yhteistyössä. Sitoutuneet, aktiiviset verkoston toimijat ovat avainasemassa verkostotyön onnistumisessa. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostettiin aiemman lähdekirjallisuuden perusteella teknologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta, verkostotyöskentelystä sekä sitoutumisesta. Tutkielman empiirinen vaihe toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna AuroraAI:n verkoston jäseniä haastattelemalla. Aineiston analyysi hahmotettiin hyödyntämällä apuna Kahnin (1990) kolmea sitoutumiseen vaikuttavaa psykologista tilaa. Aineiston perusteella pyrittiin löytämään tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön sitoutumiseen teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa toimivassa verkostossa. Tulosten perusteella teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaan verkostotyöhön sitoutumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, jotka yhdessä muokkaavat yksilön sitoutumista verkostoon dynaamisesti ja jatkuvasti ympäristön vaikutusten alaisena. Sitoutumisen tekijät vaikuttavat yksilön kokemaan turvallisuuden, merkityksellisyyden sekä käytettävyyden tunteeseen. Tulosten perusteella voidaan todeta tekijöiden vaikuttavan niin suorasti kuin epäsuorastikin toimijoiden sitoutumiseen verkostossa.fi
dc.description.abstractThe aim of this study is to strengthen the understanding about the factors that affect how engaged the collaborators are to the collaborative network, when communication is done via computer-mediated interaction. The purpose of the study is to outline and open the factors that increase the engagement of collaborators to collaborative networks in technology-mediated interaction. The context of the study is created in the collaborative network of the Finnish national artificial intelligence network AuroraAI, which is administered by the Ministry of Finance. In public administration, many projects are nowadays organized to collaborative networks which, when properly functioning, enables more sustainable and successful solutions in cross-sectoral cooperation. Engaged, active collaborators are one of the keys to successfully functioning collaborative networks. The theoretical framework of this study was based on previous literature about computer-mediated interaction, collaborative networks, and commitment. The empirical phase of this study was done by performing a semi-structured thematic interview. These interviews were made by interviewing members of the AuroraAI network. The analysis of the data was outlined with the help of Kahn's (1990) three psychological states that are influencing one’s engagement. By analyzing the data, it was possible to find the factors that affect to an individual's engagement as they operate in collaborative networks through computer-mediated interaction. Based on the results, in collaborative networks where communication is done via computer-mediated interaction, the engagement is influenced by many different factors. Together they shape an individual’s engagement in the network dynamically and continuously under the influence of the environment. These engagement factors affect to an individual's sense of how secure, relevant, and usable they feel while working. Based on the results, it can be stated that the factors that this study found, influence on the engagement of the actors in the network both directly and indirectly.en
dc.format.extent85
dc.language.isofi
dc.subject.otherverkostotyöskentely
dc.subject.otherteknologiavälitteinen vuorovaikutus
dc.titleVerkostotyöhön sitoutuminen teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112165988
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoverkostot
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysoverkostotyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record