Show simple item record

dc.contributor.authorTammelin-Laine, Taina
dc.contributor.authorOjala, Jari
dc.contributor.authorNiskanen, Heli
dc.date.accessioned2021-12-16T09:21:43Z
dc.date.available2021-12-16T09:21:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8969-9
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78997
dc.description.abstractCovid-19-pandemian vaikutuksia elämän eri osa-alueille on jo tutkittu ympäri maailman. Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa haluttiin saada parempi käsitys pandemian ja siitä aiheutuneiden poikkeusolojen vaikutuksista jatko-opintoihin ja niiden suorittamiseen. Niinpä tiedekunnassa päätettiin toteuttaa keväällä 2020 jatko-opiskelijoille suunnattu kysely, jossa selvitettiin esimerkiksi poikkeusolojen vaikutuksia opintojen edistämiseen ja vastaajien poikkeusolojen aikana kohtaamia haasteita jatko-opintojen eri osa-alueilla. Kyselyyn vastasi 164 jatko-opiskelijaa tiedekunnan eri laitoksilta. Koska poikkeusolot pitkittyivät, tiedekunnassa päätettiin toistaa kyselytutkimus vuotta myöhemmin, keväällä 2021. Tähän kyselyyn vastasi 78 jatko-opiskelijaa. Tässä raportissa esitellään kootusti kummankin kyselyn tulokset ja niiden pohjalta koostetut ehdotukset toiminnan kehittämiseksi. Kyselyvastausten perusteella voidaan sanoa, että pandemian ja sen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutus jatko-opintoihin polarisoituu: Toisten opintoihin poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi, kun taas toisten mielestä vaikutuksia on ollut vain vähän tai ei lainkaan. Myös vaikutusten koettu laatu vaihtelee vastaajittain: Jotkut vastaajista kokivat pandemian vaikuttaneen positiivisesti esimerkiksi niin, että tutkimukseen keskittyminen on mahdollista aiempaa paremmin. Toisille poikkeusoloista on ollut huomattavasti enemmän haittaa kuin hyötyä, ja pandemian takia on voinut joutua esimerkiksi keskeyttämään aineistonkeruun tai ulkomaille suuntautuneen tutkimusvierailun. Keskeisimmäksi pandemian haittavaikutukseksi jatko-opintojen kannalta nousi niin paikallisen, kansallisen kuin kansainvälisenkin verkostoitumisen mutkistuminen. Lisäksi poikkeusolojen pitkittyminen on lisännyt verkostoitumiseen liittyviä haasteita. Kyselyiden tulosten perusteella näyttää siltä, että olisi hyvä tarttua kehittämismielessä ainakin seuraaviin kysymyksiin: 1. Pandemiasta riippumatta jatko-opintojaan etäyhteyksien kautta edistävien opiskelijoiden lisätuen tarve ja yliopistoyhteisöön sitoutuminen 2. Tarvittaessa tarjottava matalan kynnyksen etäohjaus, jossa keskiössä jatko-opiskelijan hyvinvointi 3. Yliopistoyhteisöön kuulumisen kokemuksen lisääminen vertaistuella 4. Poikkeusolojen aikana hyväksi havaittujen käytäntöjen säilyttäminen jatkossakin.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU Reports
dc.rightsCC BY 4.0
dc.titleKoronapandemian vaikutukset jatko-opintoihin: Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan keväällä 2020 ja 2021 toteuttaman kyselyn tulokset
dc.typebook
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8969-9
dc.identifier.doi10.17011/jyureports/2021/12
dc.relation.issn2737-0046
dc.relation.numberinseries12
dc.rights.copyright© 2021, by University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.ysopandemicsen
dc.subject.ysounusual conditionsen
dc.subject.ysostudentsen
dc.subject.ysouniversitiesen
dc.subject.ysopostgraduate studyingen
dc.subject.ysopandemiatfi
dc.subject.ysoCOVID-19fi
dc.subject.ysopoikkeusolotfi
dc.subject.ysoopiskelijatfi
dc.subject.ysoyliopistotfi
dc.subject.ysojatko-opiskelufi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • JYU Reports [42]
    Raporttisarja, jossa julkaistaan hankkeiden väli- ja loppuraportteja sekä muita yliopistoon liittyviä julkaisuja.

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0