Show simple item record

Narrative research interview of Janne Puhakka August 26th 2020

dc.contributor.authorSilvola, Kari
dc.coverage.temporal2020-08-26 - 2024-05-31
dc.date.accessioned2021-12-01T06:22:27Z
dc.date.available2021-12-01T06:22:27Z
dc.identifier.citationSilvola, Kari. Narrative research interview of Janne Puhakka August 26th 2020. V. 11.10.2021. 10.17011/jyx/dataset/78845
dc.identifier.otherjyu-resd.101966102
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78845
dc.description.abstractAineisto koostuu ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan kerronnallisesta tutkimushaastattelusta elokuussa 2020. Aineisto liittyy väitöskirjaan Oma pimiö – Tietämisen rajat jääkiekkoilijan, tanssijan, valokuvamallin ja Tom of Finlandin kirjoitetuissa muotokuvissa ja on perusta Janne Puhakan kaunokirjalliselle muotokuvalle. Janne Puhakan (JP) 1. kerronnallinen teemahaastattelu 26.8.2020 klo 18.00 on tehty puhelinhaastatteluna koronapandemiasta johtuvan lockdownin aikana. Aineisto koostuu äänitteestä ja sen litteraatiosta. Aineiston koko: äänite 1 h 13 min., litteraatio 22 sivua. Kerronnallisen teemahaastattelun alussa on ensin avoin elämäntarina sekä sen jälkeen teemaan liittyviä tarkentavia lisäkysymyksiä ja elämäntarinasta nousseita seikkoja tarkentavia kysymyksiä. Aineisto sisältää vastaukset kysymyksiin A) Millainen on JP:n elämäntarina jääkiekon kautta kerrottuna: koko ura sillä tavalla, että hän poimii sieltä merkittävimmät vaiheet ja mieleenpainuvimmat tilanteet, jotka ovat olleet hänelle tärkeimpiä. JP kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa homoseksuaalisuudestaan 29. marraskuuta 2019. B) Miten JP:n seksuaali-identiteetti kehittyi? Minkä ikäisenä JP ymmärsi olevansa homo/homoseksuaali? Pystyykö JP muistamaan tilanteen, jossa ymmärsi suuntautumisensa ensimmäisen kerran? Onko JP:n seksuaali-identiteetti muuntunut jossain vaiheessa? JP kertoo Helsingin Sanomien artikkelissa olleensa kaapissa. C) Millaista oli elää kaapissa? Konkreettisia esimerkkejä, tapahtumia? Millaisilla keinoilla tai tavoilla hän “kävi heterosta”? Mitä piirteitä hän korosti itsessään, millaisia peitteli? Mitä hän vastasi tyttöystäväkyselyihin? Oliko tilanteita, joissa hän oli vähällä paljastua? D) Epäilikö kukaan koskaan häntä homoksi hänen ollessaan kaapissa? Onko hänellä tiedossa, liikkuiko hänestä juoruja? Miltä oman identiteetin salaaminen tuntui? Millä tavalla hän pystyi erottamaan seksuaalisuuden muusta identiteetistään? E) Kun JP pohti ulostuloa, miettikö hän eniten seurajohdon, joukkuetovereiden, fanien ja kiekkokansan vai jonkun muun tahon reaktiota? Milloin ja miten JP tuli ensimmäisen kerran ulos? Miten vanhemmat suhtautuivat? Siskot? Entä joukkuetoverit? Koulukaverit? Millainen oli automatka joukkuetoverin kanssa, kun JP tuli ulos hänelle? F) Miltä tuntui, kun kollega kutsui homoja ”pikku hiirulaisiksi” julkisesti? Onko JP joutunut koskaan valehtelemaan identiteetistään? Miksi jääkiekkoilijalle on ollut niin vaikeaa olla homo? Millaisia ovat käytännön esimerkit koppipuheesta? G) Miten JP kuvailee itseään miehenä? H) Muistaako JP, millainen tilanne oli silloin, kun hän teki lopullisen ratkaisun tulla ulos julkisuuteen? Miten ulostulo tapahtui konkreettisesti? Millainen oli ensireaktio JP:n kannalta, kun uutinen tuli ulos? Millaisia seurauksia siitä on ollut JP:lle? Ovatko ulostulo ja julkisuus muuttaneet JP:tä? Miksi JP halusi tulla ulos julkisesti?fi
dc.description.abstractThe material consists of a narrative research interview with ex-hockey player Janne Puhakka in August 2020. The material is related to the dissertation A Darkroom of our own - The Limits of knowing in written portraits of a hockey player, dancer, photo model and Tom of Finland and is the basis for Janne Puhakka's portrait. The 1st narrative thematic interview of Janne Puhakka (JP) on August 26, 2020, at 6 pm was conducted as a telephone interview during a lockdown due to a covid19 pandemic. At the beginning of the narrative thematic interview, there is first an open life storytelling, then additional questions related to the theme and questions that clarify aspects of the life story. The material contains the answers to questions A) What is JP’s life story like in perspective of ice hockey: the whole career with the most significant steps and the most memorable situations that have been the most important to him. JP talks about his homosexuality in an interview with Helsingin Sanomat on November 29, 2019. B) How did JP’s sexual identity evolve? At what age did JP realize he was gay / homosexual? Can JP remember the situation where he first understood his orientation? Has JP’s sexual identity changed at any point? JP says in the article in Helsingin Sanomat that he was earlier in the closet. C) What was it like to live in a closet? Concrete examples, experiences, events? In what ways or ways did he pass for straight? What features did he emphasize in himself, what did he cover up? What did he answer when asked about a girlfriend? Were there situations where he was about to be revealed? D) While in the closet, did anyone ever suspect him to be gay? Does he know if there were any gossip about him? How did the concealment of his identity feel? In what ways was he able to distinguish sexuality from the rest of his identity? E) As JP pondered the coming out, did he consider most the reaction of his ice hockey club’s management, teammates, fans, or someone else? When and how did JP first come out? How did his parents take it? Sisters? What about teammates? Schoolmates? What was the car drive like with teammate when JP came out for them? F) How did it feel when a colleague publicly called gays “little mice”? Has JP ever had to lie about his identity? Why has it been so difficult, almost impossible, for a hockey player to be gay or at least come out? What are the practical examples of locker-room talk? G) How does JP describe himself as a man? H) Does JP remember what the situation was like when he made the final decision to come out in public? How did the coming out happen in practice? What was the first reaction of JP when the news came out in public? What have been the consequences for JP? Have the coming out and publicity changed JP? Why did JP want to come out in public?en
dc.rightsIn Copyrighten
dc.titleJanne Puhakan kerronnallinen tutkimushaastattelu 26.8.2020fi
dc.titleNarrative research interview of Janne Puhakka August 26th 2020en
dc.typedataset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112015849
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.type.urihttp://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1
dc.identifier.doi10.17011/jyx/dataset/78845
dc.rights.copyrightSilvola, Kari
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.subject.ysokerrontafi
dc.subject.ysohomokulttuurifi
dc.subject.ysogay cultureen
dc.subject.ysohomofobiafi
dc.subject.ysohomophobiaen
dc.subject.ysoidentiteettifi
dc.subject.ysoidentity (mental objects)en
dc.subject.ysonarrationen
dc.subject.ysohomoseksuaalitfi
dc.subject.ysohomosexualsen
dc.subject.ysoidentiteettipolitiikkafi
dc.subject.ysoidentity politicsen
dc.subject.ysomuotokuvatfi
dc.subject.ysoportraits (works of art)en
dc.subject.ysohomoseksuaalisuusfi
dc.subject.ysohomosexualityen
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9743
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p25221
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21937
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6895
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1825
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22927
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20826
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5600
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsRestricted use due to personal information protection. You can still contact author to ask for a copy of the material.


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright