Show simple item record

Atte Kilpinen's narrative research interview in August 8th 2020

dc.contributor.authorSilvola, Kari
dc.coverage.temporal2020-08-08 - 2024-03-31
dc.date.accessioned2021-12-01T06:21:50Z
dc.date.available2021-12-01T06:21:50Z
dc.identifier.citationSilvola, Kari. Atte Kilpinen's narrative research interview in August 8th 2020. V. 7.9.2020. 10.17011/jyx/dataset/78844
dc.identifier.otherjyu-resd.101949886
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78844
dc.description.abstractAineisto koostuu tanssija Atte Kilpisen (AK) kerronnallisesta tutkimushaastattelusta elokuussa 2020. Aineisto liittyy väitöskirjaan Oma pimiö – Tietämisen rajat jääkiekkoilijan, tanssijan, valokuvamallin ja Tom of Finlandin kirjoitetuissa muotokuvissa ja on perusta Atte Kilpisen kaunokirjalliselle muotokuvalle. 1. kerronnallinen teemahaastattelu 8.8.2020 klo 14.00 on tehty aluksi Zoom-videopuheluna ja jatkettu puhelinhaastatteluna. Aineisto koostuu äänitteestä ja sen litteraatiosta. Aineiston koko: äänite 2 h 21 min., litteraatio 37 sivua. Kerronnallisen teemahaastattelun alussa on ensin avoin elämäntarina, sen jälkeen teemaan liittyviä tarkentavia lisäkysymyksiä ja elämäntarinasta nousseita seikkoja tarkentavia kysymyksiä. Aineisto sisältää vastaukset kysymyksiin A) Millainen on AK:n elämäntarina tanssin kautta kerrottuna? B) Missä AK on opiskellut tanssia, mihin hänellä on ollut kiinnityksiä, millaisia tanssirooleja ja esiintymiskokemuksia? AK kertoo Ylen haastattelussa, että hänellä on mies ja lapsi. C) Miten AK määrittelee seksuaali-identiteettinsä: homo, bi, pan, A, joku muu? Miten seksuaali-identiteetti on kehittynyt? Minkä ikäisenä ymmärsi seksuaalisen suuntautumisensa olevan sitä, mitä se on? Onko seksuaali-identiteetti muuntunut jossain vaiheessa? D) Miten AK kuvailee itseään miehenä? Onko AK ollut koskaan kaapissa? Mitä kaappi tarkoittaa AK:lle? Mitä konkreettisia esimerkkejä, tapahtumia AK:lla on kaapista? Millaista on olla kaapissa? Millaista on “käydä heterosta”? Mitä piirteitä AK on korostanut itsessään, millaisia peitellyt? E) Milloin ja miten AK on tullut ulos? Miten vanhemmat suhtautuivat? Entä muut ihmiset? F) Onko esiintymislavalla kaappia? Onko AK joutunut koskaan valehtelemaan identiteetistään? Onko miestanssijalle helpompi olla ei-hetero kuin jääkiekkoilijalle? Mitä ei-heterous merkitsee AK:lle?fi
dc.description.abstractThe material consists of a narrative research interview of dancer Atte Kilpinen (AK) in August 2020. The material is related to the dissertation Oma pimiö - The Limits of Knowledge in portraits of an ice hockey player, dancer, photo model and Tom of Finland, and is the basis for Atte Kilpinen’s biographical portrait. The 1st narrative thematic interview of Atte Kilpinen (AK) on August 8, 2020, at 2 pm was initially made as a Zoom video call and continued as a telephone interview. At the beginning of the narrative thematic interview, there is first an open life storytelling, then additional questions related to the theme and questions that clarify aspects of the told life story. The material contains the answers to the questions A) What is AK’s life story like in perspective of dance? B) Where has AK studied dance, what kind of dance projects he has had, what kind of dance roles and performances? The AK says in an interview with Yle that he has a husband and a child. C) How does AK define his sexual identity: gay, bi, pan, A, someone else? How has his sexual identity evolved? At what age did he become aware about his sexual orientation? Has his sexual identity or orientation changed at some point? D) How does AK describe himself as a man? Has he ever been in the closet? What does the closet mean for him? What concrete examples of events does he have about the closet? What is it like to be in the closet? What is it like to pass for straight? What features has AK emphasized in himself, what kind of disguised? E) When and how did AK come out? How did his parents take it? What about other people? F) Is there a closet on the stage? Has AK ever had to lie about his identity? Is it easier for a male dancer to be a non-hetero than for a hockey player? What does being a non-heterosexual mean to AK?en
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyrighten
dc.titleAtte Kilpisen kerronnallinen tutkimushaastattelu 8.8.2020fi
dc.titleAtte Kilpinen's narrative research interview in August 8th 2020en
dc.typedataset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112015848
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.type.urihttp://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1
dc.identifier.doi10.17011/jyx/dataset/78844
dc.rights.copyrightSilvola, Kari
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.subject.ysobaletti (taiteet)fi
dc.subject.ysoballet (art forms)en
dc.subject.ysohomofobiafi
dc.subject.ysohomophobiaen
dc.subject.ysogay cultureen
dc.subject.ysohomokulttuurifi
dc.subject.ysohomosexualityen
dc.subject.ysohomoseksuaalisuusfi
dc.subject.ysohomosexualsen
dc.subject.ysohomoseksuaalitfi
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1825
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p25221
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20826
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21937
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10218
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsRestricted use due to personal information protection. You can still contact author to ask for a copy of the material.


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright