Show simple item record

dc.contributor.advisorVirtanen, Tuomo
dc.contributor.advisorVasalampi, Kati
dc.contributor.authorJernfors, Riikka
dc.date.accessioned2021-11-26T06:51:54Z
dc.date.available2021-11-26T06:51:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78800
dc.description.abstractKoulupinnaaminen on vakava kasvatuksen ja koulutuksen ongelma ja sillä on haitallisia yhteyksiä oppilaan elämän eri osa-alueisiin ja myöhempiin mahdollisuuksiin elämässä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, tapahtuuko kuudennen ja yhdeksännen luokan välillä muutosta itseraportoidun koulupinnaamisen määrässä sekä miten tämä muutos ennustaa päihteiden käyttöä ja miten se on yhteydessä rikkeitten tekemiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, onko tämä yhteys erilainen lukio-opiskelijoiden ja ammattioppilaitoksen opiskelijoiden välillä. Tutkimuksen aineisto (N = 762) oli osa Jyväskylän yliopiston Alkuportaat- ja Koulupolku-seurantatutkimuksia. Aineisto kerättiin vuosina 2013–2017 neljältä eri paikkakunnalta oppilaiden ollessa kuudennella, seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla sekä toisella asteella ensimmäisenä vuonna. Aineisto analysoitiin Friedmanin testin, Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimien sekä Fisherin Z-muunnoslaskurin avulla. Tulosten mukaan koulupinnaamisen määrässä tapahtui merkitsevää lisääntyvää muutosta kuudennelta yhdeksännelle luokalle. Tulokset osoittivat myös, että pinnaaminen oli varsin pysyvää suurimmalla osalla oppilaista ja että valtaosa oppilaista ei pinnaa. Pinnaamisen lisääntyminen kuudennelta yhdeksännelle luokalle ennusti alkoholin käyttöä toisella asteella sekä rikkeitten tekemistä 14–17 vuoden iässä, mutta näitä yhteyksiä ei voitu osoittaa erilaiseksi lukio-opiskelijoiden ja ammattioppilaitoksen opiskelijoiden välillä. Vaikka tutkimus osoitti koulupinnaamisen olevan marginaalinen ilmiö, tulokset vahvistavat aiempaa tutkimustietoa pinnaamisen yhteyksistä vakavampiin ongelmiin.fi
dc.format.extent39
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulupinnaaminen
dc.titleItseraportoidun koulupinnaamisen määrän muutos kuudennelta yhdeksännelle luokalle sekä sen yhteys päihteiden käyttöön ja rikollisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202111265807
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysopinnaus
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysopäihteet
dc.subject.ysorikollisuus
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysoalkoholinkäyttö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record