Show simple item record

dc.contributor.authorFonsén, Elina
dc.contributor.authorVarpanen, Jan
dc.contributor.authorKupila, Päivi
dc.contributor.authorLiinamaa, Tarja
dc.date.accessioned2021-10-13T07:41:03Z
dc.date.available2021-10-13T07:41:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationFonsén, E., Varpanen, J., Kupila, P., & Liinamaa, T. (2021). Johtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa : valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä. <i>Sosiologia</i>, <i>58</i>(1), 54-69.
dc.identifier.otherCONVID_51777146
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78205
dc.description.abstractSuomalaista varhaiskasvatusta ovat viime vuosina muokanneet monet yhteiskunnalliset ja rakenteelliset muutokset. Hallinonalan muutos opetus- ja kulttuuriministeriöön, uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) sekä uudet velvoittavat ohjausasiakirjat ovat määritelleet varhaiskasvatuksen vahvasti osaksi kasvatuksen ja opetuksen toimialaa aiemman päivähoidon sosiaalipalvelupainotuksen sijaan. Samaan aikaan organisaatiorakenteet ovat olleet muutosprosessissa. Kuntien taloudelliset haasteet ovat laajentaneet päiväkodin johtajien vastuualueita, ja uudenlaisista jaetun johtajuuden rakenteista on tullut kehittämisen kohteita. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen opettajien johtajuuspuhetta sekä erityisesti siihen liittyviä valtaa kuvaavia diskursseja. Aineisto kerättiin fokusryhmäkeskusteluissa kolmessa suomalaisessa kaupungissa vuonna 2018. Tulokset osoittavat, että johtajuuden nähdään olevan muutoksessa. Johtajuuteen liittyy ristiriitaisia odotuksia toisaalta läsnäolon ja toisaalta taustalla olon osalta. Samoin johtajuus nähdään toiminnan mahdollistajana, mutta samalla sen odotetaan suuntaavan toimintaa lain viitoittamaan suuntaa. Johtajuuteen liittyvä valta ja vastuu ovat osittain vakiintumattomia ja kaipaavat selkiyttämistä. Puhe varhaiskasvatuksen perustehtävästä määrittää työtä, ja sen artikulointi on osa vallan ilmenemistä varhaiskasvatuksen organisaatioissa.fi
dc.description.abstractIn recent years, several societal and structural changes have transformed Finnish early childhood education. The change in governing body from the Ministry of Social Affairs and Health to Ministry of Education and Culture as well as new legislation (540/2018) and curricula have positioned early childhood education more firmly as before as part of the educational system instead of social services. At the same time, organisational structures within early childhood education have been rearranged. Financial challenges faced by the municipalities have broadened the responsibilities placed upon the directors of daycare centres and increased interest in practices of distributed leadership. In this study, we analyse the focus group discussions conducted in three Finnish cities 2012, where directors of daycare centres and early childhood educators shared their conception of leadership and the related phenomenon of power. The results reveal that leadership is thought to be in the process of changing. In addition, there are conflicting expectations for leadership in terms of being present and acting in the background. Furthermore, leadership is positioned as enabling good early childhood education but also as actively directing the activities towards the normative and legal guidelines. The power and responsibility inherent in leadership are currently in a state of flux and require clarification Discussions on the core function in defining practices. Similarly, articulations of ti are crucial to how power manifests within the institution of early childhood education.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherWestermarck-seura
dc.relation.ispartofseriesSosiologia
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherdiscource
dc.subject.otherearly childhood education
dc.subject.otherleadership
dc.subject.otherpower
dc.titleJohtajuuden diskurssit varhaiskasvatuksessa : valta ja vastuu johtajuuden jäsentäjinä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110135238
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange54-69
dc.relation.issn0038-1640
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume58
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© 2021 Westermarck-seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysovarhaiskasvatuksen opettajat
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysomuutos
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4918
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2551
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17817
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p282
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23894
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8420
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p554
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p277
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright