Show simple item record

dc.contributor.authorKainulainen, Johanna
dc.contributor.authorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorVihriälä, Jyrki
dc.date.accessioned2021-10-12T11:00:25Z
dc.date.available2021-10-12T11:00:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKainulainen, J., Tarnanen, M., & Vihriälä, J. (2021). Arviointiosaamisen kehittäminen digitaalisessa oppimisympäristössä. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</i>, <i>31</i>(2), 125-138. <a href="https://bulletin.nmi.fi/2021/06/22/arviointiosaamisen-kehittaminen-digitaalisessa-oppimisymparistossa/" target="_blank">https://bulletin.nmi.fi/2021/06/22/arviointiosaamisen-kehittaminen-digitaalisessa-oppimisymparistossa/</a>
dc.identifier.otherCONVID_101167464
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78189
dc.description.abstractDigitalisoituvat oppimisympäristöt ja oppimisen tukeminen teknologiavälitteisesti ohjaavat kiinnittämään huomiota myös arviointikäytänteiden kehittämiseen. Oppimisympäristön muuttuminen haastaakin tarkastelemaan kriittisesti, miten summatiivinen ja formatiivinen arviointi tukevat oppimista ja tarjoavat palautetta oppimisprosessin eri vaiheissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan Peda.netin digitaalisen arviointityökalun kehittämistyötä osana Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA) -hanketta. Kehittämistyön tavoitteena on tukea sekä kouluttajien että opiskelijoiden formatiivisen arviointiosaamisen kehittymistä erityisesti opettajankoulutuksessa. Tarkasteltavaa digitaalista arviointityökalua on pyritty kehittämään oppijaystävälliseksi osaamisen kuvantajaksi, jotta se toimisi oppimisen aikaisen arvioinnin tukena. Keskeisenä ajatuksena kehitystyössä on ollut se, että arviointityökalua kehitetään rinta rinnan pedagogisen kehittämisen kanssa. Digitaalisen arviointityökalun kehittämistä taustoitetaan luomalla katsaus arviointikulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin arviointiosaamista ja digitaalista arviointia valottavan tutkimuskirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen esitellään Peda.netin arviointityökalun toimintaa ja sen hyödyntämistä osaamisen kuvauk-sessa ja oppimisen tukemisessa. Lisäksi esitellään työkalun avulla toteutettuja kokeiluja opettajankoulutuksessa ja kouluissa. Lopuksi pohditaan kehittämistyön antia ja sen suuntaamista jatkossa.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.relation.urihttps://bulletin.nmi.fi/2021/06/22/arviointiosaamisen-kehittaminen-digitaalisessa-oppimisymparistossa/
dc.rightsIn Copyright
dc.titleArviointiosaamisen kehittäminen digitaalisessa oppimisympäristössä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110125223
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKoulutuksen tutkimuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosFinnish Institute for Educational Researchen
dc.contributor.oppiaineVuorovaikutusfi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineTeknologiakasvatusfi
dc.contributor.oppiaineSuomen kieli ja kirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineInteractionen
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineTechnology Educationen
dc.contributor.oppiaineFinnish Language and Literatureen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange125-138
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume31
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Niilo Mäki Instituutti, 2021
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumberOKM/79/592/2018
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysooppilasarviointi
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoarviointimenetelmät
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysooppimisalustat
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8692
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7111
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1117
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13158
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15768
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8343
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p26951
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderOpetus- ja kulttuuriministeriöfi
dc.relation.funderMinistry of Education and Cultureen
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright