Show simple item record

dc.contributor.advisorAla-Ruona, Esa
dc.contributor.authorVoutilainen, Anna
dc.date.accessioned2021-08-18T06:35:22Z
dc.date.available2021-08-18T06:35:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77410
dc.description.abstractTutkimukseni tavoitteena oli tutkia peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman arvoperustassa sekä opetussuunnitelman musiikin oppiaineen yleisissä tavoitteissa mainittua myötätunnon ja empatian käsitettä. Tutkimukseni avulla kartoitin, kuinka työelämässä toimivat peruskoulun ja lukion musiikinopettajat ymmärtävät termit opetussuunnitelman ja musiikinopetuksen sekä yleisesti koulun kontekstissa. Halusin myös kuulla opettajien kokemuksia myötätunnon ja empatian mahdollisesta näkymisestä sekä vaikutuksesta musiikintunneilla. Samalla tutkielmani pyrki aineistoa, aiempia tutkimuksia sekä kasvatuseettisiä näkökulmia soveltaen normatiivisesti pohtimaan, mitä empatialla ja myötätunnolla tulisi musiikkikasvatuskontekstissa tarkoittaa. Tutkimukseni tarkoitus ohjasi minua alusta lähtien laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen. Toteutin aineiston keräämisen puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Haastatteluihin osallistui kaksi alakoulun, kaksi yläkoulun ja kaksi lukion musiikinopettajaa. Haastateltavien erilaiset taustat sekä vaihtelu työvuosien määrässä rikastuttivat analyysivaihetta. Analyysimenetelmänäni käytin laadullisen tutkimuksen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella musiikinopettajat käsittivät empatian samoin kuten käsite alan teoreettisessa viitekehyksessä on ilmaistu. On kuitenkin todettava, että myötätunnon sekä empatian käsitteet saattoivat sekoittua toisiinsa, eikä eroa niiden välillä nähty monenkaan haastateltavan kohdalla. Kaikissa vastauksissa empatia ja myötätunto nähtiin suhteessa toisiin ihmisiin. Tämän tutkielmani tulokset osoittavat, että myötätunto ja empatia näkyvät arjessamme jatkuvasti. Myötätuntoa pystyy opettamaan ja oppimaan, me kykenemme kehittämään itseämme ja toisiamme empaattisempaan suuntaan. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että erityisesti musiikin oppiaineella on merkittävät puitteet juuri näiden tunnetaitojen opettamisessa. Kaikki informantit kokivat empatiataitojen merkityksen tärkeänä laajemminkin elämässä. Vastauksissa korostui empatiataitojen merkitys yhdessä toimimisen sekä hyvinvoinnin näkökulmasta.fi
dc.format.extent93
dc.language.isofi
dc.titleMusiikinopettajien käsityksiä ja kokemuksia empatiasta ja myötätunnosta sekä niiden asemasta opetuksessa ja opetussuunnitelmissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108184573
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoempatia
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysomusiikinopettajat
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysomyötätuntouupumus
dc.subject.ysomusiikkikasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record