Show simple item record

dc.contributor.advisorLundell, Jan
dc.contributor.authorKilkkilä, Miikka
dc.date.accessioned2021-08-03T06:50:31Z
dc.date.available2021-08-03T06:50:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77263
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin teknologia-avusteista opetustilannetta tapaustutkimuksena ja sen perusteella vertailtiin puolalaisten kemian pääaineopiskelijoiden sekä suomalaisten aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä vetysidoksista heidän opetustilanteessa täyttämiensä lomakkeiden pohjalta. Opetustilanne rakentui ohjaavan lomakkeen pohjalle ja opiskelijat vastasivat lomakkeessa esitettyihin tehtäviin itsenäisesti. Lomake sisälsi tehtäviä, joissa opiskelijoita pyydettiin piirtämään kahdesta vesimolekyylistä muodostuvan vesidimeerikompleksin rakenne sekä sarjakuva sen muodostumisesta. Opiskelijat lis äksi tuottivat ChemSense-ohjelmalla pysäytyskuva-animaation samasta tilanteesta sekä katsoivat laskennallisen kemian avulla Spartan-ohjelmalla tuotetun visualisaation vesidimerikompleksin energiasta molekyylien erkaantuessa toisistaan. Visualisaation jälkeen opiskelijat piirsivät uuden sarjakuvan kompleksin muodostumisesta. Opiskelijoita pyydettiin selittämään tuotoksiaan sekä vertaamaan sarjakuviaan toisiinsa sekä tuottamaansa animaatiota katsomaansa visualisaatioon. Tutkimusta ohjasi kolme tutkimuskysymystä: - Millaisia käsityksiä puolalaisilla opiskelijoilla on vetysidoksesta? - Millaisia eroja suomalaisten opettajaopiskelijoiden ja puolalaisten pääaineopiskelijoiden välillä on? - Voidaanko teknologia-avusteisella opetustilanteella vetysidoksesta osallistaa opiskelijoita? Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla puolalaisilla opiskelijoilla oli lähtötilanteessa käsitys vetysidoksesta molekyylien välisenä vuorovaikutuksena, mutta opiskelijoiden kuvauksista kävi ilmi myös erilaisia virhekäsityksiä. Opiskelijat kuvasivat tutkimuksessa tarkasteltua vesidimeeriä tasomaisena rakenteena ja vetysidosta vesimolekyylien välillä epälineaarisena. Tutkimuksessa havaittiin aineenopettajaopiskelijoiden muodostavan heterogeenisemmän populaation, joka käytti lähtötilanteessa merkittävästi erilaisia malleja dimeerin kuvaamiseen verrattuna homogeenisempiin puolalaisiin pääaineopiskelijoihin. Puolalaisissa oli enemmän hajontaa suomalaisiin opiskelijoihin verrattuna. Tutkimuksessa havaittiin myös opetustilanteessa tapahtuneen oppimista. Opiskelijoiden esittämät virhekäsitykset vähenivät lomakkeen loppua ja alkua vertailtaessa. Lomakkeen ympärille rakentunut opetustilanne vaikutti osallistavan opiskelijoita moniulotteisesti.fi
dc.format.extent100
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleTeknologia-avusteinen tapaustutkimus osallistavasta opetuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108034431
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKemian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Chemistryen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4034
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysovetysidokset
dc.subject.ysokemia
dc.subject.ysoanimaatioelokuvat
dc.subject.ysoanimaatio
dc.subject.ysosarjakuvat
dc.subject.ysomolekyylit
dc.subject.ysomallit (mallintaminen)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record