Show simple item record

dc.contributor.advisorHiltunen, Leena
dc.contributor.authorLaitinen, Mikko
dc.date.accessioned2021-07-02T09:47:38Z
dc.date.available2021-07-02T09:47:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76970
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa ammatillisen koulutuksen opettajien sekä opetuksen tuki-, ohjaus- ja suunnitteluhenkilöstön kokemia haasteita verkko-opetuksessa. Verkko-opetus on kansallisesti ja kansainvälisesti erittäin merkittävä osaamisen kehittämisen väline eikä sen potentiaalia ole mahdollista jättää hyödyntämättä. Verkko-opetuksen haasteiden tunnistaminen on välttämätöntä, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet haasteiden raivaamiseksi sekä tuloksellisen verkko-opetuksen mahdollistamiseksi. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto koostuu 55 vastauksesta kyselyyn sekä seitsemästä teemahaastattelusta. Kyselyn määrällinen aineisto analysoitiin käyttäen yleisiä tilastollisia tunnuslukuja. Haastatteluin ja kyselyn avointen kysymysten avulla kerätty laadullinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että verkko-opetuksessa yleisimmin koetut haasteet liittyivät opetushenkilökunnan ajan ja osaamisen puutteeseen sekä oppilaitoksen epämääräisiin verkko-opetusta koskeviin ohjeisiin, puutteellisesti sovittuihin käytänteisiin ja tuen heikkoon saatavuuteen. Lisäksi haasteiksi tunnistettiin opiskelijoiden riittämättömät opiskeluvalmiudet sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden kielteinen asenne verkko-opetusta kohtaan.fi
dc.description.abstractThe goal of this study was to identify the challenges in online teaching experienced by vocational teachers and teaching support, guidance, and planning staff. Online teaching is a very important tool for competence development both nationally and internationally. It is not possible to neglect its potential. Identifying the challenges of online teaching is es-sential to overcome these challenges. The study utilizes both a quantitative and a qualita-tive approach. The research material consists of 55 questionnaire responses and seven theme interviews. There were both closed and open questions in the questionnaire. The quantitative data of the survey were analyzed using general statistical indicators. Qualita-tive data were analyzed using content analysis. The results of the study show that the most common challenges are caused by the lack of time and competence of the teaching staff, the insufficient skills of the students and the fact that the educational institution has not agreed on the practices related to online teaching comprehensively enough. The poor availability of support for online teaching and the negative attitude of teaching staff and students towards online teaching also pose challenges for online teaching.en
dc.format.extent101
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleVerkko-opetuksen haasteet ammatillisen koulutuksen opetushenkilökunnan kokemina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202107024157
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiafi
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiaen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysotoisen asteen koulutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record