Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorVidqvist, Riku
dc.date.accessioned2021-07-01T07:47:00Z
dc.date.available2021-07-01T07:47:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76931
dc.description.abstractKetterät menetelmät ovat saaneet alkunsa virallisesti vuonna 2001 kirjoitetusta Agile Manifestosta. SAFe-viitekehys on organisaatioon implementoitava skaalautuva ketterä kehitysmenetelmä, jonka pyrkimyksenä on mahdollistaa ketterien kehitysmenetelmien implementointi suurempiin organisaatioihin, perinteisen tiimikoon sijasta. Ketterien menetelmien skaalaaminen on haastavaa, koska menetelmät on alun perin tarkoitettu pienille, yhden kehitystiimin sisältäville organisaatioille, joten SAFe:n tyylisiä viitekehyksiä ei löydy useita. Tutkielmassa tutkittiin SAFe-viitekehyksen implementointia ja mitä hyötyjä sekä mahdollisuuksia se tarjoaa yrityksille. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka aineistona oli SAFe perustajan Scaled Agile kirjoittamia raportteja, tutkimuksia viitekehyksen implementoinnista sekä kirjallisuuskatsauksia liittyen aiheeseen. Scaled Agilen raporteissa huomioitiin positiivinen sävy omien tutkimusten suhteen sekä vertaisarvioimattomuus. SAFe-viitekehys sisältää useassa kohtaa Scrum-kehitysmenetelmän mukaista toimintaa, joka nähtiin tärkeänä osana prosessia. Tutkimuskysymykseni on: mitä mahdollisuuksia ja hyötyä SAFe-viitekehyksen implementoinnista on yritykselle? Kirjallisuuskatsauksessa vertailtiin ja yhdistettiin Scaled Agilen kirjoittamia raportteja sekä muita tutkimuksia. Tutkimuksesta selvisi, että SAFe-viitekehyksen implementointi parantaa erityisesti organisaation sisäistä kommunikaatiota sekä yhteistyötä eri osastojen välillä suurissa organisaatioissa. Onnistuneella implementoinnilla saavutetaan myös taloudellista hyötyä alentuneiden kustannusten johdosta. Myös julkaistun ohjelmiston laatu sekä uusien versioiden julkaisu kasvoi vertailtavana olevissa yrityksissä. Viitekehyksen menestystekijäksi SAFe-implementaatiossa koettiin olevan laajan organisaation ketteröittäminen ja pienempien organisaatioiden suosimien prosessien skaalaaminen laaja-alaisempaan käyttöön. Onnistuneessa implementoinnissa organisaation sisäiset prosessit tehostuivat edellä mainituin tavoin, ja saavutettiin tehokkuutta, laatua sekä arvon nousua.fi
dc.description.abstractAgile methods were officially initiated in 2001 when the Agile Manifesto was written. SAFe framework is a scalable agile framework implemented to an enterprise. Its goal is to enable traditional agile methods, such as Scrum, to a larger unit, rather than one team. Scaling agile methods is difficult, because they were initially created and meant for small ventures containing one development team. I researched the SAFe frameworks implementation and what it brings to an enterprise in terms of pros and opportunities. The research was conducted as a literature review. The material used for this literature review was Scaled Agile websites case-studies, research of the implementation process and other literature reviews. This thesis acknowledges the fact that non-peer reviewed articles usually present positive findings which may skew the results. SAFe framework contains activities resembling the Scrum method, which was seen as an important part of the developing process in SAFe. My research question was: what opportunities and pros does SAFe frameworks implementation enable for the enterprise? In this literature review the main findings were that, when implementing the SAFe framework, communication between teams and internally in the company was improved, and cooperation between teams was also improved. Successful implementation also achieves economic advantages such as lowered costs of development. Also, the quality of the product was improved and the rate at which newer versions of a system are shipped was higher. The success factors when implementing a SAFe framework was making a large organization agile and scaling the processes of smaller organizations to a more comprehensive use in a larger organization. When a successful implementation was reached, the previously mentioned factors were better and higher, and the internal processes of the organization became more efficient. Thus, organizations achieved efficiency, quality and added value.en
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.otherketterä kehitys
dc.subject.otherSAFe
dc.subject.otherskaalautuvat ketterät menetelmät
dc.subject.otherScrum
dc.titleSAFe-viitekehyksen käyttöönotto : mahdollisuudet ja hyödyt
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202107014119
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysokehitys
dc.subject.ysolean-ajattelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record