Show simple item record

dc.contributor.authorNatunen, Veera
dc.date.accessioned2021-06-30T09:13:27Z
dc.date.available2021-06-30T09:13:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76909
dc.description.abstractSamalla kun ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta johtuvat uhat on dokumentoitu yhä enenevässä määrin ja yhä tarkemmin, kansalaisten osallistamisesta on tullut yhä kiireellisempää. Vaikka ei yksistään riittävää, kuluttajien tietoisesti valitsemat ilmastoystävälliset elintavat tarjoavat mahdollisuuden välittömiin ja huomattaviin kasvihuonekaasuvähennyksiin. Tästä johtuen kuluttajien ilmastonmuutosta koskevien näkemysten sekä heidän toimintansa vaikutinten ja esteiden ymmärtäminen on ensiarvoista, jotta haasteeseen voidaan vastata tehokkaasti. Osana Climate Communications Studio Oy:n toimeksi antamaa ilmastoviestinnän tutkielmahanketta, tämä Pro gradu -tutkielma tarkastelee suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden vallitsevia käsityksiä ja heidän kokemiaan esteitä sekä näistä johdettavia päätelmiä ilmastoviestinnän tehostamiseksi. Tutkimuksen päätarkoituksena on edistää ymmärrystä erilaisista esteistä kuluttajien ilmastotoimille, kun taas toissijaisena tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden yleistä ilmastotietoutta ja kulutukseen liittyviä ilmastotoimia. Tarkemmat tutkimustavoitteet liittyen ilmastotoimiin, -tietoon, riskinkäsityksiin ja koettuun voimattomuuteen luodaan alustavan kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tutkimusta lähestytään kvantitatiivisella tutkimuksella, joka toteutettiin verkkokyselynä keväällä 2021. Tutkimuksen tuloksista on johdettavissa useita ilmastoviestintää koskevia päätelmiä. Merkittävimpänä tutkimus osoittaa tarpeen tehostaa viestintää eri ilmastotoimien suhteellisesta tehokkuudesta keskittyen toimenpiteisiin, joiden vaikutukset ovat suurimmat. Tutkimus vahvistaa osaltaan ilmastonmuutosriskiviestinnän tärkeyden ja tuloksiin pohjaten ehdotetaan, että huomiota kohdistetaan maantieteellisesti ja ajallisesti merkityksellisiin uhkiin. Tutkimus antaa myös näyttöä koetun voimattomuuden ja yhteismaan dilemman välisestä positiivisesta korrelaatiosta ja tuloksiin perustuen tarjotaan suosituksia siihen, miten näitä psykologisia esteitä voidaan mahdollisesti lievittää kohdennetun ilmastoviestinnän avulla.fi
dc.description.abstractAs the threats presented by human-induced climate change have been recorded in increasing volume and detail, the need to engender public engagement has become more urgent. While not sufficient on its own, voluntary mitigation by consumers adopting climate-friendly lifestyle choices presents a prospect for immediate and substantial greenhouse gas savings. Consequently, understanding consumers’ perceptions of climate change as well as their drivers and barriers for action is integral for effectively responding to the challenge. As part of a climate change communications thesis project commissioned by Climate Communications Studio Oy, this master’s thesis sets out to investigate the prevailing perceptions and barriers experienced by Finnish university students, and the implications the results hold for enhancing climate communications. The primary aim of the research is to further the understanding of various barriers to consumers’ climate action, while the secondary aim is to explore the general climate awareness and consumption-related climate action of Finnish university students. Specific research objectives relating to climate action, knowledge, perceived risk, and perceptions of powerlessness are formed based on preliminary literature review. The study is approached through a quantitative survey carried out as an online questionnaire in spring 2021. The results hold several implications for climate change communications. Most significantly, the research establishes the need to enhance communication about the relative effectiveness of different climate actions, with focus on high impact measures. The importance of climate change risk communication is affirmed and it is suggested to give focus to geographically and temporally relevant threats. Evidence is also presented to support the positive correlation between perceived powerlessness and the commons dilemma, and recommendations are offered on how these psychological barriers can potentially be alleviated by targeted climate communications.en
dc.format.extent83
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherclimate communications
dc.subject.otherbarriers to action
dc.subject.otherrisk perception
dc.subject.otherclimate knowledge
dc.subject.otherperceived powerlessness
dc.titleAn Examination of Barriers to Consumers' Climate Action : Implications for Enhanced Climate Change Communications
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106304098
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysoilmastonmuutokset
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysoconsumer behaviour
dc.subject.ysoclimate changes
dc.subject.ysoconsumers
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record