Show simple item record

dc.contributor.advisorRaappana, Mitra
dc.contributor.authorAlainen, Suvi
dc.date.accessioned2021-06-29T07:16:48Z
dc.date.available2021-06-29T07:16:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76893
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli kuvata ja jäsentää rekrytoijien käsityksiä työnhakijoilta edellytetystä vuorovaikutusosaamisesta sekä työnhakijoiden vuorovaikutusosaamisen arvioinnista rekrytointihaastattelutilanteissa. Käsityksiä vuorovaikutusosaamisen ilmiöstä selvitettiin taustaksi käsityksille työnhakijoilta edellytetystä vuorovaikutusosaamisesta ja työnhakijoiden vuorovaikutusosaamisen arvioinnista. Tutkielma toteutettiin laadullisella tutkimusotteella. Aineisto koostui 13 teemahaastattelusta. Haastateltavat olivat henkilöstöhallinnon ammattilaisia, rekrytointikonsultteja sekä henkilöstöpalvelualan yritysten asiantuntijoita. Aineistoa analysoitiin teoriaohjaavasti teemoittelemalla sekä etsimällä aineistosta tyypillisiä ja tyypillisestä poikkeavia käsityksiä. Tulokset osoittavat, että rekrytoijien käsitykset vuorovaikutusosaamisesta ovat vaihtelevia. Vuorovaikutusosaamista luonnehditaan niin erilaisten määritelmien, hyvän viestijän ominaisuuksien kuin vuorovaikutusosaamisen merkityksenkin kautta. Tutkielman tulosten mukaan työnhakijoilta edellytetty vuorovaikutusosaaminen määrittyy suhteessa työelämän vuorovaikutussuhteisiin, organisaatioon ja ammatteihin. Tulokset tarjoavatkin uutta, jäsentynyttä tietoa muun muassa työnhakijoilta edellytetyn vuorovaikutusosaamisen ja kontekstin suhteesta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että rekrytoijien käsitykset työnhakijoiden vuorovaikutusosaamisen arvioinnista rekrytointihaastatteluissa ovat vaihtelevia. Rekrytoijien käsitysten mukaan vaihdella voivat niin arvioinnin painotukset kuin arviointitavat ja -menetelmätkin. Myös arvioinnin soveltuvuuteen ja merkitykseen vaikuttaa liittyvän paljon erilaisia, osin jopa ristiriitaisia, käsityksiä. Tulosten perusteella arviointia näyttää lisäksi haastavan useat eri tekijät. Tulokset osoittavat, että työnhakijoiden vuorovaikutusosaamisen arviointiin käytetään rekrytoijien käsitysten mukaan harvoin mittaavia menetelmiä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että rekrytoijien vuorovaikutusosaamista koskevat käsitykset heijastuvat käsityksiin työnhakijoilta edellytetystä vuorovaikutusosaamisesta sekä vuorovaikutusosaamisen arvioinnista. Tuloksista voidaan päätellä työnhakijoilta edellytetyn vuorovaikutusosaamisen ja työnhakijoiden vuorovaikutusosaamisen arvioinnin kytkeytyvän kuitenkin vain löyhästi toisiinsa. Tuloksia on mahdollista hyödyntää ja soveltaa esimerkiksi rekrytointihaastattelukäytänteiden ja työnhakijoiden osaamisen arviointimenetelmien suunnittelun ja kehittämisen tukena. Toisaalta tämän tutkielman tulokset osoittavat myös tarpeen lisätutkimukselle.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherrekrytointihaastattelu
dc.subject.othervuorovaikutusosaaminen
dc.subject.othervuorovaikutustaidot
dc.titleRekrytoijien käsityksiä työnhakijoilta edellytetystä vuorovaikutusosaamisesta ja työnhakijoiden vuorovaikutusosaamisen arvioinnista rekrytointihaastatteluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106294083
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysotyöhaastattelut
dc.subject.ysorekrytointi
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysotyönhakijat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotyöhönotto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record