Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorAhlholm, Onerva
dc.contributor.authorPralea, Katju
dc.date.accessioned2021-06-28T14:05:57Z
dc.date.available2021-06-28T14:05:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76878
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää käsityönopettajien työhyvinvointia sekä kokemuksia opetussuunnitelman vaihtumisen aiheuttamista muutoksista heidän työnkuvaansa ja työhyvinvointiinsa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmäisenä tutkimuksena. Aineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2021 sähköisellä kyselylomakkeella, jolla kartoitettiin käsityönopettajien työhyvinvointia työuupumuksen ja työn imun näkökulmasta sekä kokemuksia opetussuunnitelman vaihtumisen aiheuttamista muutoksista työnkuvaan ja työhyvinvointiin. Tutkimukseen osallistui 60 käsityönopettajaa. Työuupumusta ja työn imua tarkasteltiin keskiarvojen avulla sekä analysoitiin määrällisin menetelmin. Opettajien kokemuksia opetussuunnitelman vaihtumisen vaikutuksista työnkuvaan ja työhyvinvointiin analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tulokset osoittivat, että käsityönopettajilla oli sekä työuupumuksen että työn imun tuntemuksia. Korkeampaa työuupumus oli alanvaihtoa miettineillä käsityönopettajilla, kun taas työn imu oli korkeampaa niillä, jotka eivät olleet miettineet alanvaihtoa. Työn imu ja työuupumus olivat negatiivisesti yhteydessä toisiinsa. Opetussuunnitelman vaihtumisen koettiin pääsääntöisesti heikentäneen työhyvinvointia ja aiheuttaneen työnkuvaan muutoksia niin oppilaisiin kuin työtehtäviin liittyen. Tuloksissa korostuivat käsityönopettajien ammatillisen itsetunnon laskun tuntemukset ja työn vaatimuksiin liittyvät muutokset. Tulokset antavat viitteitä siitä, että käsityönopettajien työhyvinvointia voitaisiin vahvistaa tukemalla muutoksiin sopeutumista.fi
dc.format.extent53
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöuupumus
dc.titleKäsityönopettajien kokema työhyvinvointi ja opetussuunnitelman aiheuttamat muutokset työnkuvassa ja työhyvinvoinnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106284068
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysokäsityönopettajat
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record