Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltola, Henna-Riikka
dc.contributor.authorAhonen, Jenni
dc.date.accessioned2021-06-28T13:09:55Z
dc.date.available2021-06-28T13:09:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76860
dc.description.abstractTässä työssä tarkasteltiin yleisötyön diskursseja suomalaisessa klassisen musiikin aikakauslehdessä Rondo Classicissa vuosina 2010 ja 2019. Työn ensimmäisessä osassa yleisötyö määritellään yleisötyön erilaisten mallien ja kulttuuripoliittisten päämäärien näkökulmasta sekä esitellään tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys, diskurssintutkimus, joka tutkii sosiaalisen toiminnan ja kielen välistä dialektista merkityksenantoprosessia. Työn toisessa osassa kuvataan analyysin tulokset ja johtopäätökset tuloksista. Aineistoon kuului 53 Rondo Classic -lehden juttua, joissa oli yleisötyötä koskevia ilmauksia. Aineiston analyysi on toteutettu tukeutumalla Norman Fairclough'n kriittiseen diskurssianalyysin malliin, jossa keskitytään selvittämään diskursiivisten ja sosiokulttuuristen muutosten suhdetta. Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten yleisötyö ilmiönä jäsentyy Rondo Classic -lehden vuosien 2010 ja 2019 kirjoituksissa. Tulokseksi saatiin kahdeksasta päädiskurssista muodostuva diskurssijärjestys, joka jakautuu kahteen yhdistävään luokkaan eli yleisötyöhön toimintana ja sen toimijoihin. Yleisötyötä kuvaavat päädiskurssit ovat Omaleimainen, Vakiintunut, Muuttuva, Vaikuttava ja Ihanteellinen yleisötyö. Toimijoita kuvaavat päädiskurssit ovat Välttämätön yleisö, Arvokas taide ja Aktiivinen taidelaitos. Aineiston analyysin perusteella yleisötyöstä rakentui kuva taidelaitoksen epätyypillisenä, mutta ammattimaisena ja selkeästi vakiintuneena toimintana, johon panostetaan. Toiminta on vaikuttavaa erityisesti sosiaalisesti ja kasvatuksellisesti sekä antoisaa, ja saavutettavuus on sen merkittävä ihanne. Yleisöstä diskurssit rakensivat kuvan toisaalta yleisötyön avulla laajennettavana kohteena, toisaalta kumppanina, jonka kanssa taidelaitos yleisötyön puitteissa kohtaa. Taiteesta rakentui kuva, jossa taiteen itseisarvoa, traditiota ja laatua halutaan taidelaitoksissa suojella yleisötyön aiheuttamalta uhalta. Taidelaitoksesta diskurssit rakensivat kuvan aktiivisena ja moraalisesti oikeamielisenä toimijana. Lisäksi johtopäätöksissä todetaan, että diskurssijärjestys ja sen sisäiset suhteet pysyivät tutkimusvuosina hyvin samanlaisina ja että Rondo Classicin yleisötyön diskurssit rakentavat melko hierarkkisen kuvan sekä yleisön ja taidelaitoksen että klassisen ja muun musiikin välisestä suhteesta.fi
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.otherklassinen musiikki
dc.subject.othertaidelaitokset
dc.subject.otherRondo Classic
dc.title”Hyvä yleisö on tervetullutta uudelleenkin” : yleisötyön diskurssit Rondo Classic -lehdessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106284050
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysoyleisötyö
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysotaidemusiikki
dc.subject.ysokulttuurilaitokset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record