Show simple item record

dc.contributor.advisorRiivari, Elina
dc.contributor.authorPalomäki, Sanna
dc.date.accessioned2021-06-24T06:36:23Z
dc.date.available2021-06-24T06:36:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76828
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan organisaation resilienssiä eli muutosjoustavuutta muutos- ja kriisitilanteiden, erityisesti COVID-19-viruspandemian kontekstissa. Organisaation resilienssi nousi ajankohtaiseksi aiheeksi vuoden 2020 alkukeväällä globaalisti levinneen pandemian aiheuttaessa merkittäviä haasteita yrityksille useilla toimialoilla. Tämän laadullisen tapaustutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa organisaation resilienssin käsite. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaiseksi kohdeorganisaation haastateltavat kuvaavat organisaation resilienssin, ja mitä organisaation ominaisuuksia, toimia tai kykyjä he siihen liittävät. Tavoitteena on tutkia myös haastateltavien näkemyksiä ja kokemuksia organisaation resilienssin osatekijöistä koronaviruspandemian aikana. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla pienestä suomalaisesta vähittäiskaupan alalla toimivasta organisaatiosta maalis-huhtikuussa 2021. Yksilöhaastatteluihin osallistui kymmenen henkilöä pääosin organisaation johdon ja keskijohdon tasolta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimuksen tuloksia peilattiin teoreettisesta viitekehyksestä koottuun määritelmään organisaation resilienssistä, sekä luotuun malliin organisaation resilienssin rakentumisesta. Tuloksissa organisaation resilienssi nähtiin organisaation toiminnan tuloksena, sekä organisaation kykynä toimia resilienssiä edistävästi. Organisaation resilienssiin liitettiin erityisesti taloudellisen selviytymisen, reagoinnin ja joustavuuden, innovoinnin, sekä vastuullisuuden aiheet. Pandemia-ajan muutos- ja kriisitilanteessa organisaation resilienssin osatekijöiksi tässä tutkimuksessa tunnistettiin ylätasolla johtaminen, kulttuuri, yksilön resilienssi, tietopohja, tiedostaminen ja viestintä, innovatiivisuus, sopeutuminen ja joustaminen, sekä reagointi, päätöksenteko ja tehokkuus. Tutkimuksen tulosten pohjalta luotiin organisaation resilienssin rakentumisen malli, joka kattaa ajankohdat ennen muutos- tai kriisitilannetta, sekä sen aikana. Tämän tutkimuksen tuloksia hyödyntämällä voidaan mahdollisesti kasvattaa organisaation resilienssiä edistämällä luodun mallin tekijöitä organisaation toiminnassa.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherorganisaation resilienssi
dc.subject.othermuutosjoustavuus
dc.titleOrganisaation resilienssi ja sen osatekijät pandemia-ajan kontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106244023
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysoresilienssi
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysopandemiat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record