Show simple item record

dc.contributor.advisorThompson, Marc
dc.contributor.authorAflatuni, Ringa
dc.date.accessioned2021-06-24T06:22:34Z
dc.date.available2021-06-24T06:22:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76821
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkasteltiin, miten moniaistisuus vaikuttaa nykysirkusesityksen katsojakokemukseen. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, millaisia merkityksiä musiikki voi luoda sirkusesitykselle. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin sirkuksen kehitysvaiheita, joista johdettiin uusi käsite dramaturgiapohjainen sirkus. Teoreettinen viitekehys rakentui kehollistuneesta kognitiosta, jonka pohjalta käsiteltiin havaintokokemusta, musiikin emootioita sekä esteettisen kokemuksen syntymistä. Empiirisessä tutkimuksessa tutkittiin tarkkailijan havaitsemien emootioiden intensiteettiä ja laatua sekä eri tekijöiden vaikutusta esityksen sisällöllisen ymmärryksen muodostumiseen erityisesti dramaturgian ja kerronnallisuuden näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin vertailemalla visuaalisuuteen, auditiivisuuteen ja audiovisuaalisuuteen pohjautuvaa katsojakokemusta keskenään. Tulokset viittasivat siihen, että moniaistisuus nostaa katsojakokemuksen intensiteettiä ja teoksen kokemista tarinallisena. Musiikilla voidaan korostaa sirkuksen yllätyksellisyyttä sekä hämmästyksen ja vaikuttumisen hetkiä. Dramaturgiapohjainen sirkus on monitaiteinen ja sitä kautta multimodaaliseen aistikokemukseen perustuva esityksen muoto. Tämä tutkielma osoittaa, että katsojakokemusta voidaan manipuloida multimodaalisilla menetelmillä. Tulevaisuuden tutkimuksessa olisi syytä paneutua sirkuksen tutkimiseen live-esitysten pohjalta ja perehtyä katsojakokemuksen muodostumiseen sirkuksen eri lajeissa. Sirkusta koskevassa tutkimuksessa katsojakokemusta tulisi mitata myös fysiologisilla mittareilla.fi
dc.format.extent58
dc.language.isofi
dc.subject.othersirkus
dc.subject.otherkehollisuus
dc.subject.otherkatsojakokemus
dc.titleMoniaistinen katsojakokemus dramaturgiapohjaisessa sirkuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106244016
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysomultimodaalisuus
dc.subject.ysohavaitseminen
dc.subject.ysosirkustaide
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysonykysirkus
dc.subject.ysotanssi
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysoakrobatia
dc.subject.ysopeilisolut
dc.subject.ysodramaturgia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record