Show simple item record

dc.contributor.authorPuhakka, Patricia
dc.date.accessioned2021-06-23T06:44:12Z
dc.date.available2021-06-23T06:44:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76793
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka yritys konkreettisesti rakentaa ulkoista viestintäänsä julkaisualusta Facebookissa. Aihe on ajankohtainen sen vuoksi, että yritykset pyrkivät enenemissä määrin toimimaan eri sosiaalisen median alustoilla muiden käyttäjien joukossa. Tutkimusongelmaa lähestytään tutkimuskysymyksillä: 1) Millaisia suhteen rakentamisen näkökulmia yrityksen Facebook-julkaisuissa esiintyy? 2) Miten yritys rakentaa löydettyjen näkökulmien avulla suhdetta muihin Facebook-käyttäjiin kielen semioottisia resursseja ja Facebookin affordansseja hyödyntäen? Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii systeemis-funktionaalinen kieliteoria sekä visuaalinen kielioppi. Tutkimuksen multimodaalinen näkökulma ilmenee siten, että tutkimuksen kohteena ei ole vain kirjoitettu teksti vaan myös visuaaliset ainekset. Tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin kuuluvat modaalisuus sekä kielen affordanssit ja sosiaalisen median tekniset affordanssit, sillä tutkimuksessa tarkastellaan yrityksen affordanssien rajoissa käyttämiä semioottisia valintoja. Tutkimusaineisto koostuu Suomen Yrityskehitys Oy:n omalla Facebook-sivullaan kirjoittamista julkaisuista. Aineisto on kerätty 7.2.2021 puolen vuoden ajalta. Analyysissa hyödynnän systeemis-funktionaalisen kieliteorian interpersoonaisen metafunktion keinoja sekä visuaalista kielioppia. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti lausetyypit, merkitystä kantavat sanavalinnat, modaalisuus sekä kuvien yhteys kirjoitettuun tekstiin. Tutkimuksen tulokset jakautuvat kolmeen näkökulmaan: asiakkaan hyöty, ratkaisun ehdottaminen ja aktiivinen sitouttaminen. Hyötynäkökulma on jaettu tämän lisäksi lupaukseen palvelusta ja lupaukseen asiantuntijuudesta, jotka yhdessä tuovat ilmi hyödyn kaksi eri kärkeä. Tutkimustulokset tuovat uutta näkökulmaa organisaation ulkoiseen viestintään sosiaalisessa mediassa, sillä aiempi tutkimus on keskittynyt kielen ja semiotiikan sijaan markkinoinnin näkökulmaan.fi
dc.format.extent69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kieliteoria
dc.subject.othervisuaalinen kielioppi
dc.titleYritys Facebookissa : interpersoonaisia näkökulmia julkaisijan ja lukijan välisen suhteen luomiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106233988
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoyritysviestintä
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoFacebook
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record