Show simple item record

dc.contributor.advisorWilska, Terhi-Anna
dc.contributor.authorKuortti, Pauliina
dc.date.accessioned2021-06-21T10:42:07Z
dc.date.available2021-06-21T10:42:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76753
dc.description.abstractTämä tutkimus tarkastelee suomalaisten kestäviä kulutusasenteita. Tarkoituksena on selvittää, onko suomalaisten kulutusasenteissa tapahtunut kehitystä viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, ja millaiset sosiodemografiset taustatekijät ovat yhteydessä yleisiin kestäviin kulutusasenteisiin ja kestävyyttä edistäviin poliittisiin toimiin. Aineistona on käytetty Turun ja Jyväskylän yliopiston suunnittelemaa ja toteuttamaa Kulutus ja elämäntapa Suomessa -aikasarjaa. Aineistot on kerätty vuosina 1999, 2004, 2009, 2014 ja 2019. Tähän tutkimukseen valittiin vuosien 1999–2019 yhdistetystä aineistosta yhteensä kaksi väittämää, joita oli tutkittu kaikkina tutkimusvuosina. Lisäksi vuoden 2019 aineistosta valittiin kahdeksan yleisen kestävän kulutuksen väittämää ja 14 poliittista ohjaamista kuvaavaa väittämää. Analyysimenetelminä on käytetty faktorianalyysia ja varianssianalyysia. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat kulutusteoriat, jotka selittävät kestävää kuluttamista ja kulutukseen liittyviä asenteita. Tutkimustuloksista selviää, että kestävät kulutusasenteet eivät ole juurikaan muuttuneet kahdenkymmenen vuoden aikana. Lisäksi tulokset osoittavat, että eri sosiodemografisilla tekijöillä on vaihteleva yhteys yleisiä kestäviä kulutusasenteita ja kestävyyttä edistävien politiikkatoimien asenteita vertailtaessa. Sukupuoli, poliittisen puolueen kannatus ja koulutus ovat yhteydessä vastuullisuutta suosivaan asenteeseen. Poliittisen puolueen kannatus ja koulutus ovat yhteydessä ympäristöystävällistä käyttäytymistä kuvaavaan asenteeseen. Kivihiilen energiarajoituksia sosiodemografisista tekijöistä selittävät sukupuoli, poliittisen puolueen kannatus, ikäluokka ja asuinalue. Metsähakkuiden ja naudanlihatuotannon rajoituksiin ovat yhteydessä puolestaan asuinalue, poliittisen puolueen kannatus, sukupuoli ja koulutus, kun taas hiilidioksidipäästöjen rajoituksiin yhteydessä ovat poliittisen puolueen kannatus, asuinalue, sukupuoli ja koulutus. Päästökaupan vähentämiseen yhteys havaittiin vain poliittisen puolueen kannatuksella ja kotitalouden koolla. Tulokset paljastavat, että suomalaisten yleiset kestävät kulutusasenteet ovat jonkin verran ristiriitaisia verrattuna kestävyyttä edistäviin poliittisen ohjaamisen asenteisiin. Esimerkiksi miesten ja naisten väliset asenne-erot sekä asenne-erot asuinalueiden välillä monimutkaistuvat poliittisen ohjaamisen asenteita tarkasteltaessa. Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että mitä yleisemmällä tasolla kestävyydestä puhutaan, sen myönteisempiä suomalaiset ovat muutoksiin.fi
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleKestävä kulutus ja asenteet : suomalaisten kestävien kulutusasenteiden tarkastelua
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106213946
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysosuomalaiset
dc.subject.ysokulutus
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysokestävä kulutus
dc.subject.ysovastuullisuus
dc.subject.ysopolitiikka
dc.subject.ysopoliittiset asenteet
dc.subject.ysososiodemografiset tekijät
dc.subject.ysopuolueet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record