Show simple item record

dc.contributor.advisorValokivi, Heli
dc.contributor.authorMolander, Anna
dc.date.accessioned2021-06-21T08:58:18Z
dc.date.available2021-06-21T08:58:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76740
dc.description.abstractTutkimukseni tehtävänä on selvittää, millaisia kokemuksia 20–30-vuotiaiden naisten työuupumukseen liittyy. Tarkoituksena on tarkastella, millaiset tekijät ovat vaikuttaneet työuupumuksen syntyyn, millaisena uupunut kokee työelämän ja miten työuupumuksesta toivutaan. Tutkimukseni näkökulma on fenomenologinen eli kokemuksiin keskittyvä. Tutkimuksen aineiston muodostaa kirjoituspyynnön avulla kerätty aineisto, jossa on naisten kirjoittamia kertomuksia heidän 20–30 vuoden iässä koetusta työuupumuksesta. Tutkimukseni analyysimenetelmä on narratiivinen. Olen valinnut kertomuksista toistuvia teemoja, joiden avulla pyrin tavoittamaan kertomusten sisäisen tarinan. Tutkimustulokseni esitän teemojen avulla esittelemällä kertomuksille tyypillisiä tai muuten tutkimuskohteen kannalta huomionarvoisia kokemuksia. Olen jäsennellyt tutkimusaineiston kokemukset kolmeen vaiheeseen, jotka ovat työuupumuksen synty, uupuneen kokemukset työelämässä sekä uupumuksesta toipuminen. Keskeiset asiat tutkimuksessani käsittelevät uupumukseen liitettyjä oireita, työn kuormitustekijöitä, avun hakemiseen liittyviä kokemuksia sekä toipumista edistäviä tekijöitä. Tutkimuksen tulokset osoittavat työuupumuksen syntyvän pitkäaikaisen kuormittumisen seurauksena. Tulosten mukaan huono johtajuus ja liiallinen työmäärä heikentävät työssä viihtyvyyttä ja altistavat työuupumukselle. Työuupumuksen tyypillisimpiä oireina koetaan kipuja ja särkyjä, väsymystä, ahdistusta ja masennusta sekä ammatillisen itsetunnon heikentymistä. Työpaikalta ja työterveydestä saatava tuki koetaan avun saannin kannalta usein riittämättöminä. Toipumista ja työhön paluuta tukevia tekijöitä ovat läheisten tuki sekä terapiassa käynti. Toipumisen myötä omista jaksamisen rajoista ollaan entistä tietoisempia ja niistä halutaan pitää kiinni. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että työuupumus kehittyy hitaasti ja siitä toipuminen on pitkä ja hidas prosessi.fi
dc.format.extent50
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleNuorten naisten uupumuskokemukset työelämän alkuvuosina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106213933
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotoipuminen
dc.subject.ysotyöterveyshuolto
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysotyöelämä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record