Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.authorVerlin, Suvi
dc.date.accessioned2021-06-18T06:40:44Z
dc.date.available2021-06-18T06:40:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76675
dc.description.abstractPro gradu-tutkielma käsittelee vammaispalveluiden erityishuoltoyksiköiden johtamisen vaikutusta rajoitustoimenpiteiden käyttöön, rajoitustoimenpiteiden käyttöön liittyviä haasteita ja kehittämisen tarpeita. Erityishuoltoyksiköissä voidaan lain määrittämissä puitteissa asiakkaaseen kohdistaa rajoitustoimenpiteitä. Rajoitustoimenpiteisiin keskeisesti liittyvät ihmis- ja perusoikeudet, erityisesti itsemääräämisoikeus. Tutkielma on toteutettu teemahaastatteluna, jossa Teams-sovelluksen kautta on haastateltu erään kuntayhtymän seitsemän erityishuoltoyksikön työntekijöitä. Jokaisesta yksiköstä on haastateltu yhtä työntekijää. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä, jonka avulla aineisto luokiteltiin erilaisiin teemoihin. Työntekijät kokivat rajoitustoimenpiteiden käyttöön liittyvän eettisiä kysymyksiä, koska rajoitustoimenpiteitä on mahdollista väärinkäyttää. Työntekijät kuitenkin näkivät rajoitustoimenpiteet välttämättöminä silloin, kun mitään muuta ratkaisua tilanteeseen ei ole. Erityishuoltoyksiköiden johtamisen vaikutuksista rajoitustoimenpiteiden käyttöön nousi viisi teemaa: johtajan osaaminen, tuen antaja, päätöksenteko, yhteistyötaidot sekä yhteiskunnan ja organisaation reunaehdot. Johtamisessa nähtiin puutteita koskien rajoitustoimenpiteiden osaamista. Työntekijät kokivat, ettei johtajalla ole aina riittävää osaamista rajoitustoimenpiteisiin liittyvistä asioista. Työntekijät toivoivat saavansa enemmän johtajan tukea muun muassa rajoitustoimenpiteisiin liittyvissä asioissa. Johtajien läsnäolo yksiköissä koettiin liian vähäisenä ja työntekijät kokivat johtajilla olevan paljon erilaisia asioita hallittavinaan. Rajoitustoimenpiteisiin liittyvä päätöksenteko nähtiin kuuluvan johtajan vastuulle, mutta päätöksenteossa huomioitiin työntekijöiden näkemyksiä. Yhteistyö omaisten, työntekijöiden ja johtajan välillä rajoitustoimenpiteisiin liittyvissä asioissa nähtiin tärkeänä. Rakenteistumisteorian kautta tarkastellen johtajan toimintaan vaikuttavat paljon johtajan ulkopuolelta tulevat rakenteet. Työntekijöiden kertomukset rajoitustoimenpiteiden käyttämisestä toivat esiin haasteet rajoitustoimenpiteiden käyttämisessä. Haasteet kategorisoituivat selkeästi kolmeen tärkeään teemaan: eettisyys, tieto ja osaaminen. Kehittämisen tarpeiksi esiin nousivat tiedon määrän lisääminen rajoitustoimenpiteiden käyttämisestä, henkilöstöresurssien lisääminen ja nykyisen lainsäädännön täsmentäminen.fi
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othererityishuoltoyksikkö
dc.titleJohtamisen vaikutukset erityishuoltoyksiköiden rajoitustoimenpiteiden käyttöön vammaispalveluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183872
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysovammaispalvelut
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysopakkokeinot
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysoperusoikeudet
dc.subject.ysovammaiset
dc.subject.ysoitsemäärääminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record