Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorTammentie, Bastian
dc.date.accessioned2021-06-17T10:47:39Z
dc.date.available2021-06-17T10:47:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76651
dc.description.abstractJulkisessa työttömyyskeskustelussa esiintyy toisinaan käsitteet elämäntapatyötön ja ideologinen työtön, jotka viittaavat ihmiseen, joka omasta tahdostaan jättäytyy työmarkkinoiden ulkopuolelle ja hankkii elantonsa tukijärjestelmän kautta. Työttömyyttä pidetään usein paheksuttavana ja joissain tapauksissa yksinomaan työttömän laiskuudesta johtuvana. Samaan aikaan käydään keskustelua työelämän murrosvaiheesta ja epätyypillisten työsuhteiden ja työttömyyden lisääntymisestä.Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kehysanalyysin avulla, miten työttömyys hahmottuu työttömien itsensä kokemana, ja millaisia selitysmalleja työttömät antavat työttömyytensäpitkittymiselle.Tutkimus suoritettiin laadullisena vapaamuotoisten kirjoitusten sisällönanalyysinähyödyntäen aineiston analyysissä Erving Goffmanin kehysanalyysiä.Tutkimuksen intressit jakautuivat työttömyyden syihin kohdistuviin selitysmalleihin sekätyöttömyyden näkyvyyteen arkielämässä.Opinnäytetyö selvitti työttömyyteen liitetyn stigman sekä pitkittyneen työttömyyden aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien vaikuttavan negatiivisesti työttömien hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja arjesta selviytymiseen. Osa työttömistä jäi työttömiksi irtisanouduttuaan tai vanhempainvapaan myötä, mutta työttömyyden pitkittyminen kehystettiin valtaosin johtuvaksi avoimien työpaikkojen vähyydestä, työmarkkinoiden polarisoitumisesta sekä työnhaun vaikeudesta. Työnhaun motivaatioon vaikuttaa erityisesti vähentynyt luottamus viranomaisten toimintaan ja omiin työllistymismahdollisuuksiin.Analyysi paljasti myös työttömyyden usein ylenkatsotun positiivisen kääntöpuolen. Palkkatyön puute nähtiin myös keinona irrottautua ”oravanpyörästä” ja palautua työelämän stressistä, sekä mahdollisuutena kehittää taitoja, harrastaa ja vahvistaa sosiaalisia suhteita. Opinnäytetyön tulosten perusteella työttömien työhalukkuus on vahva, mutta epäluottamus instituutioihin ja omiin työllistymismahdollisuuksiin vähentävät motivaatiota hakea töitä, ja taloudelliset vaikeudet osaltaan vaikeuttavat mahdollisuuksia muuttaa työn perässä. Palkkatyön puutteessa työttömät pyrkivät kuitenkin työntäytteiseen arkeen hyödyntämällä informaalin työn muotoja, kuten vapaaehtoistyötä, ammatillisten blogien ylläpitoa sekä perheen ja suvun sisällä tehtyä työtä.fi
dc.format.extent123
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkehysanalyysi
dc.subject.otherstigma
dc.subject.othernaiset työelämässä
dc.titleTyöttömyys omin sanoin : kehysanalyysi työttömien käyttämistä selitysmalleista ja työttömyyden vaikutuksesta arkielämään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106173849
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysotyöttömät
dc.subject.ysotyöttömyys
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysokehysanalyysi
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysopalkkatyö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record