Show simple item record

dc.contributor.advisorJakonen, Mikko
dc.contributor.authorRaatikainen, Tuomas
dc.date.accessioned2021-06-17T09:23:02Z
dc.date.available2021-06-17T09:23:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76631
dc.description.abstractTarkastelen tutkielmassani naisten sukupuolittuneiden koulutushaasteiden tunnistamista Itä-Afrikan yhteisön alueella. Tutkimukseni päätavoite on lisätä ymmärrystä niistä monimutkaisista yhteiskunnallisista ja sosio-kulttuurisista taustoista, joissa koulutuspolitiikkaa pyritään rakentamaan Itä- Afrikan yhteisön alueella. Selvitän, millaisia sukupuolittuneita haasteita tyttöjen koulutukseen Itä- Afrikan yhteisön alueella liittyy, ja miten näitä haasteita on tunnistettu Etelä-Sudanin, Kenian ja Ruandan opetusministeriöiden koulutuspoliittisissa asiakirjoissa. Käytän tutkimukseni teoriataustana Pierre Bourdieun ajatuksia pääomista, kentistä ja resursseista, sekä Amartya Senin vapauden ja pystyvyyden käsitteitä. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa toimii laadullinen teoriaohjaava sisällönanalyysi. Aineistona toimii kolmen Itä-Afrikan yhteisöön kuuluvan kohdemaan, Etelä-Sudanin, Kenian ja Ruandan opetusministeriöiden poliittiset asiakirjat, jotka koskevat naisten koulutusta ja koulutuksen sukupuolipolitiikkaa. Käytän analyysin teoriakehikkona Senin viittä instrumentaalista vapautta, joidenka avulla tunnistan ja nostan aineistosta esille tyttöjen koulutushaasteisiin liittyvää sisältöä. Tutkimukseni mukaan instrumentaaliset vapaudet on otettu kohdemaiden asiakirjoissa huomioon. Eritoten tyttöjen poliittisten vapauksien tunnistamisessa oli kuitenkin edelleen isoja puutteita kaikissa kohdemaissa. Koulutushaasteista eritoten taloudelliset ja sosio-kulttuuriset syyt nousevat esille. Köyhyys, naisten asema perheessä, turvattomuus, terveys sekä tietoisuuden puute nähdään merkittävimpinä syinä tyttöjen alhaiselle kouluttautumiselle. Tulosten perusteella tyttöjen koulutushaasteiden tunnistaminen Itä-Afrikan yhteisön alueella on kehittynyt ja ottanut merkittäviä askeleita parempaan suuntaan. Poliittisten tavoitteiden tosiasiallinen toteutuminen ja vaikutukset kohdemaissa jäävät kuitenkin vielä hämärän peittoon.fi
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherRuanda
dc.titleNaisten sukupuolittuneiden koulutushaasteiden tunnistaminen Itä-Afrikan yhteisön alueella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106173829
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokoulutuspolitiikka
dc.subject.ysoyhteiskuntapolitiikka
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoEtelä-Sudan
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoKenia
dc.subject.ysonaisen asema
dc.subject.ysoItä-Afrikka
dc.subject.ysoSaharan eteläpuolinen Afrikka
dc.subject.ysokehitystutkimus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record