Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorTuomiranta, Saara
dc.contributor.authorArela, Anna-Maija
dc.date.accessioned2021-06-15T06:44:17Z
dc.date.available2021-06-15T06:44:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76521
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alle kaksi vuotta töissä olleiden luokanopettajien näkemyksiä opettajan auktoriteetista. Tavoitteena oli myös tutkia opettajien näkemyksiä auktoriteetin ja vuorovaikutuksen suhteesta sekä heidän kokemuksiaan auktoriteetin ja vuorovaikutuksen suhteesta työrauhaan ja työssä jaksamiseen koulussa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkimuksella on fenomenografisia sekä fenomenologis-hermeneuttisia piirteitä, koska tarkoitus oli tutkia niin näkemyksiä kuin kokemuksia. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Haastatteluihin osallistui kuusi luokanopettajaa eri puolilta Suomea. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin periaatteiden mukaan hyödyntäen aineistolähtöistä teema-analyysia. Tutkimuksen tulosten mukaan auktoriteetin nähtiin muodostuva opettajan yksilöllisten ominaisuuksien ja turvallisuuden kautta. Opettajat näkivät vuorovaikutuksen olevan suhteessa auktoriteettiin ja sen muodostumiseen. Auktoriteetin ja vuorovaikutuksen koettiin olevan suhteessa työrauhaan luokassa ja luokanopettajan työssä jaksamiseen koulussa.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.othertyörauha
dc.title“Onhan auktoriteetti paljon muutaki kun sitä, että lapset kuuntelee.” : luokanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia opettajan auktoriteetista ja vuorovaikutuksesta, sekä niiden suhteesta työrauhaan ja työssä jaksamiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106153723
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoauktoriteetti
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record