Show simple item record

dc.contributor.advisorKurunmäki, Liisa
dc.contributor.authorKupiainen, Iina
dc.date.accessioned2021-06-10T09:28:38Z
dc.date.available2021-06-10T09:28:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76419
dc.description.abstractVaikuttavuuden mittaamisesta on tullut viime vuosien aikana yhä tärkeämpi aihe. Samalla vaatimukset vaikuttavuuden mittaamista ja todentamista kohtaan ovat kasvaneet. Monet toimijat kokevatkin yhä lisääntyvissä määrin painetta mitata ja osoittaa työnsä vaikuttavuutta. Yksi kirjallisuudessa paljon käsitelty menetelmä vaikuttavuuden mittaamiseksi on SROI, joka pyrkii tuomaan taloudellisen arvon mittaamisen rinnalle myös muita, kuten esimerkiksi sosiaalisia, hyötyjä. Tämän pro gradun tarkoituksena oli tarkastella vaikuttavuutta perhepalveluissa ja selvittää, miten vaikuttavuus määritellään, millaista vaikuttavuutta tarjotuilla palveluilla nähdään olevan sekä miten tätä vaikuttavuutta mitataan ja todennetaan. Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, miten perhepalveluiden parissa työskentelevät eri osapuolet näkevät palveluiden vaikuttavuuden ja millaisia käsityksiä heillä on sen todentamisesta, mittaamisesta, mittaamisen haasteista ja saatujen tulosten hyödyntämisestä. Tutkimuksessa selvitetään olemassa olevien mittaustapojen lisäksi sitä, soveltuuko SROI-menetelmä työkaluksi perhepalveluiden vaikuttavuuden mittaamiseen ja todentamiseen. Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto on kerätty seitsemällä puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Aineiston analysointi toteutettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia hyödyntäen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vaikuttavuuden määrittely koettiin haastavaksi, mutta näkemykset haastateltujen keskuudessa olivat yhtenäisiä. Yleistä oli lähestyä vaikuttavuutta arjen muutosten ja tavoitteiden kautta. Yhtenäisiä menetelmiä tai mittareita ei käytetty, mutta tällaisten tarpeellisuus tunnistettiin. Vaikuttavuuden mittaamisesta nähtiin olevan hyötyjä kaikille osapuolille, mutta prosessissa tunnistettiin myös lukuisia haasteita. Haasteista suurimmaksi nousivat resurssit, jotka ovat myös yksi syy siihen, minkä vuoksi SROI-menetelmän toteuttamisen kokonaisuudessaan ei voida katsoa soveltuvan tässä tutkimuksessa mukana olleiden perhepalveluiden vaikuttavuuden arviointimenetelmäksi.fi
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherSROI
dc.titleVaikuttavuus perhepalveluissa : miten vaikuttavuutta mitataan ja mallinnetaan?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106103627
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysovaikuttavuus
dc.subject.ysomittaus
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysovaikutukset
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record