Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.authorHemminki, Sara
dc.date.accessioned2021-06-10T06:13:14Z
dc.date.available2021-06-10T06:13:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76401
dc.description.abstractVäestön terveyden edistämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan muutoksia elämäntavoissa. Elämäntapamuutoksen toteuttaminen on kuitenkin haastavaa, ja muutokset jäävät usein lyhytkestoisiksi. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että elämäntapamuutosta voivat estää erilaiset konkreettiset, psykologiset, sosiaaliset ja ympäristölliset tekijät. Lisäksi psykologisen joustavuuden kehittämiseen perustuva hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) voi olla hyödyllinen menetelmä tukemaan terveyskäyttäytymisen muutosta. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuneeseen elämäntapainterventioon osallistuneiden kokemia esteitä. Lisäksi kuvataan esteiden käsittelyä. Tutkimus on osa laajempaa Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Muutosmatka-tutkimushanketta. Hanke oli verkkopohjainen, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva elämäntapainterventio, joka sisälsi psykologisen joustavuuden taitoharjoituksia. Tutkittavat olivat ylipainoisia tai lihavia aikuisia. Tämän tutkimuksen aineistona ovat 21:n tutkittavan verkkopäiväkirjamerkinnät intervention ensimmäisen kuuden viikon ajalta. Tutkittaviksi valikoituivat ne, joilta oli olemassa päiväkirjamerkintöjä koko interventiojakson ajalta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Tulosten perusteella elämäntapamuutoksen estävinä tekijöinä näyttäytyivät arjen suuret vaatimukset, sisäisen motivaation puute, vaikeus hallita syömistä sekä emotionaalinen taakka. Tutkimusjakson aikana näitä esteitä harjoiteltiin tunnistamaan ja käsittelemään psykologisen joustavuuden taitoharjoitusten kautta. Harjoitusten myötä harjoiteltiin aloittamaan muutos pienin askelin, tunnistamaan omia arvoja sekä löytämään emotionaalista tasapainoa. Lisäksi keskeistä esteiden käsittelyssä vaikutti olevan sosiaalinen tuki, sillä läheisiltä ihmisiltä saatiin tukea esimerkiksi liikunnan aloittamiseen. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia osoittaen, että hyväksymis- ja omistautumisterapia ja psykologisen joustavuuden taitoharjoitukset voivat auttaa tukemaan terveyskäyttäytymisen muutosta. Harjoituksista erityisesti arvotyöskentely näytti auttavan etenkin liikuntaan liittyvien esteiden käsittelyssä ja tietoisen läsnäolon harjoittelu ruokailuun liittyvien ja emotionaalisten esteiden käsittelyssä. Lisäksi mielen kontrollin heikentämisen, havainnoivan minän ja hyväksymisen harjoitteet näyttivät olevan tärkeitä emotionaalisten esteiden käsittelyssä. Kuuden viikon ajanjakso oli kuitenkin liian lyhyt arvioimaan esteiden käsittelyä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää elämäntapavalmennuksessa ja elämäntapainterventioiden suunnittelussa.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.otherkäyttäytymisen muutos
dc.subject.otherpsykologinen joustavuus
dc.titleElämäntapamuutoksessa koetut esteet ja niiden käsittely
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106103610
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysoterveyskäyttäytyminen
dc.subject.ysopainonhallinta
dc.subject.ysoesteet
dc.subject.ysomuutos


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record