Show simple item record

dc.contributor.advisorPiirainen-Marsh, Arja
dc.contributor.authorOksaharju, Juulia
dc.date.accessioned2021-06-09T09:17:31Z
dc.date.available2021-06-09T09:17:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76387
dc.description.abstractEnglannin kieli on globaalin työelämän peruspilareita ja mahdollistaa työntekijöiden sekä kansainvälisiä rajoja ylittävän että paikallisen työnteon. Nykypäivän integroituvassa maailmassa työelämän edellytyksenä on työntekijän riittävä pätevyys englannin kielessä. Englannin käyttämistä nimenomaisesti työelämäkontekstissa kutsutaan lyhenteellä BELF, business English lingua franca. Tämä maisterin tutkielma pyrkii selvittämään pohjoismaisen osakevälityspankin työntekijöiden käsityksiä englannin kielen käytöstä töissä ja yrityksen virallisena yrityskielenä. Tutkielma tarkastelee työntekijöiden subjektiivisia näkemyksiä ja arvioita pätevyydestään kommunikoida englannin kielellä erilaissa työtilanteissa sekä kokemuksia englannin kielen käytöstä virallisena yrityskielenä. Se tutkii myös, millainen ilmapiiri yrityksessä vallitsee englannin kielellä kommunikoimisessa työntekijöiden näkökulmasta ja pyrkii selvittämään heidän mahdollisia kielitaidon kehittämiskohteita. Tutkimukseen osallistui viisi työntekijää yrityksen pääkaupunkiseudulla sijaitsevalta Suomen toimistolta. Osallistujien valinnan perusteena oli haastateltavien toimenkuvien eroavaisuudet. Tutkimuksen aineisto kerättiin yksilö- ja ryhmähaastatteluista. Ne olivat luonteeltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Ensin yrityksen konttorissa haastateltiin jokainen viidestä työntekijästä erikseen, minkä jälkeen kaikki työntekijät yhdessä. Analyysi tehtiin pääosin laadullisella temaattisella analyysimetodilla. Yksilöllistä englannin kielen pätevyyttä analysoitiin muun muassa minäpystyvyyden käsitteellä. Tulokset osoittavat, että kaikki työntekijät ovat näkemystensä perusteella riittävän päteviä kommunikoimaan englanniksi erilaisissa työtilanteissa ja enemmistö erittäin päteviä. Englannin kieli virallisena yrityskielenä ei käytännössä aina toteudu, sillä pohjoismaiset kollegat käyttävät ajoittain ruotsin kieltä sisäisessä kommunikaatioissa, mikä vaikeuttaa ymmärtämistä. Yrityksessä vallitsee rohkaiseva ilmapiiri englanninkieliseen kommunikaatioon. Suurin osa työntekijöistä haluaisi kehittää erityisesti englannin kielen suullisia taitoja.fi
dc.format.extent78
dc.language.isoen
dc.subject.otherBELF
dc.subject.othercorporate language
dc.subject.otherself-efficacy
dc.subject.otherthe Nordics
dc.titleEnglish as a corporate language : employees’ perceptions of business English lingua franca
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106093599
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysorahoitusala
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoliike-elämä
dc.subject.ysolingua francat
dc.subject.ysofinancial sector
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysocommunication
dc.subject.ysobusiness life
dc.subject.ysolingua franca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record