Show simple item record

dc.contributor.advisorViinikainen, Jutta
dc.contributor.authorVaris, Emma
dc.date.accessioned2021-06-09T07:55:51Z
dc.date.available2021-06-09T07:55:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76380
dc.description.abstractTässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan varhaisen aikuisuuden aikaisen liikunta-aktiivisuuden yhteyttä myöhempiin ansioihin työmarkkinoilla. Teoreettinen viitekehys perustuu inhimillisen pääoman ja ajan allokaation teoriaan. Teorian näkökulmasta liikunta, osana fyysistä aktiivisuutta, voi olla positiivisesti yhteydessä työmarkkinatulemiin joko lisäämällä yksilön tuottavuutta tai lisäämällä työhön allokoitavissa olevaa aikaa paremman terveyden kautta. Myös liikunta-aktiivisuuden signaalivaikutus rekrytointitilanteissa saa tukea teoriasta ja aikaisemmista tutkimuksista. Liikunta-aktiivisuuden ja työmarkkinatulemien yhteydestä on aikaisemmassa empiirisessä tutkimuksessa esitetty tuloksia, joiden perusteella liikkuminen vapaa-aikana on positiivisesti yhteydessä ansioihin ja työllisyyteen. Yhteyden mekanismia ja mahdollista kausaalisuutta ei kuitenkaan aukottomasti ole pystytty tutkimustulosten avulla perustelemaan. Todennäköistä on, että fyysinen aktiivisuus ja pääasiassa liikunta, heijastuu välillisesti työmarkkinoille esimerkiksi terveyden kautta. Tutkielman empiirisessä osiossa tarkastellaan varhaisen aikuisuuden aikaisen vapaa-ajan liikunnan yhteyttä ansioihin vertaamalla vähintään satunnaisesti liikkuvien ansioita harvoin liikkuviin. Tutkimus on toteutettu British Household Syrvey -paneeliaineistosta kootuilla tiedoilla. Tutkimusotos koostui vastaushetkellä 25-26 vuotiaista naisista ja miehistä (n=427), joiden työmarkkinatulemia tarkasteltiin 8 vuotta myöhemmin. Liikuntatiedot on kerätty vuosilta 1997, 1999 ja 2001. Aineistoa analysoitiin regressiomallilla, jossa ansiotulon logaritmia selitetään liikunta-aktiivisuudella (ryhmäliikuntaan ja yksilölajeihin osallistuminen). Kontrolli- ja taustamuuttujina käytettiin muita mahdollisia ansioihin ja työmarkkinatulemiin yhteydessä olevia muuttujia. Tutkimuksessa ei saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Piste-estimaattien tulkinnan perusteella liikunnalla olisi usein liikkuville miehille negatiivinen yhteys ansioihin verrattuna harvoin liikkuviin. Naisille yhteys on tulosten perusteella positiivinen, kun verrataan usein liikkuvia harvoin liikkuviin.fi
dc.format.extent66
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleVapaa-ajan liikunnan yhteys ansioihin työmarkkinoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106093593
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysoansiotaso
dc.subject.ysohenkinen pääoma
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record