Show simple item record

dc.contributor.advisorOlberz-Siitoten, Margarethe
dc.contributor.authorLuoma, Josefiina
dc.date.accessioned2021-06-09T07:47:42Z
dc.date.available2021-06-09T07:47:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76377
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on saada selville, kuinka Englantia toisena kielenä käyttävät henkilöt puhuvat päällekkäin tiimitapaamisissa. Tutkimuksessa tarkkaillaan 1) minkälaisina funktioina päällekkäin puhuminen ilmenee ja 2) siihen eroaako tämä aikaisemmissa tutkimuksissa löydettyihin toimintamalleihin. Alan aikaisemmissa tutkimuksissa data koostuu pitkälti Englantia ensimmäisenä kielenä puhuvista henkilöistä tai sitten Englantia opiskelevista henkilöistä. Tutkimusaineistona käytettiin kolmea vapaaehtoisjärjestön tiimitapaamista, jotka äänitettiin kolmen eri viikon aikana. Kokoukseen osallistui viisi kansainvälistä henkilöä, joista kukaan ei puhunut englantia äidinkielenään ja kokouksen työkielenä toimi englanti. Kokoukset olivat pituudeltaan noin 45 minuuttia. Kokouksissa oli organisaation itse asettama agenda, jonka mukaan kokoukset etenivät. Keskusteluanalyysi valittiin tutkimuskeinoksi. Data litteroitiin, ja analyysi tapahtui huomioiden avulla aikaisempiin tutkimuksiin nojaten. Aikaisemmissa tutkimuksissa päällekkäin puhumista on pidetty systemaattisena osana puhetta, joka harvemmin tapahtuu tahallisena keskeyttämisenä (Sacks et al., 1974). ELF (English as a lingua franca) tutkimuksessa on havaittu päällekkäin puhumisen tapahtuvan auttamisen ja yhteistyön merkeissä keskustelussa (Konakahara, 2015). Nämä kaksi olettamusta toimivat muiden ohessa osana datan tutkimista. Analyysissa löydettiin kuusi erityyppistä päällekkäin puhumisen lajia. Näistä suurin osa kuului minimipalautteisiin, joita ovat sanat kuten, yeah, mm hm, okay joiden tarkoitus on ilmaista ymmärrystä tai myöntymistä keskustelussa. Pienemmissä kategorioissa löytyi esimerkiksi auttamisen tavoittelua, kysymysten esitystä sekä eriävien mielipiteiden ilmaisua. Tutkimuksen tulokset olivat niin kuin tutkimuksen alussa odotettiin. Tutkimuksessa käytetty data käyttäytyi samantapaisesti kuin aikaisempien tutkimusten data tilanteissa, jossa oli päällekkäin puhumista. Aikaisempien ELF tutkimusten yhteisöllisyys ja auttavaisuus tuli esiin myös tässä datassa. Joukossa oli myös muutama tapaus, joista löytyi poikkeavaisuuksia, mutta tarvittaisiin lisä tutkimusta, jotta tiedettäisiin, onko nämä systemaattisia vai vain yksittäisiä tapauksia.fi
dc.description.abstractThe aim of the study was to find out how second-language speakers of English use overlapping talk in team meetings. There were two focuses in this study 1) find out what types of overlapping talk is in the data and how they function, and 2) is there a difference between these and what has been found in previous research. The reasoning for the second focus was that the data set used in this thesis differed from those used in CA before in terms of its speakers. In previous research the speakers were mostly first-language speakers and learners of English. The data was comprised of 3 meetings from a volunteering organization. The 5 participants of the meeting all spoke a different first-language and were all second-language speakers of English. The working language of the organization was English, and all of the communication done in the organization used English. The meetings all had the same agenda that was set by the organization. Audio recordings of the meetings were used as data. Conversation analysis was used to analyze the data. The data was first transcribed. Observations about the data as well as previous literature were used to analyze the data. In previous research, overlapping talk has been seen as a systematic part of conversations and rarely an interruption. (Sacks et al., 1974). In ELF and overlap the main theme of reference was collaboration (see e.g., Konakahara, 2015). These two assumptions among others were used as points of reference for spotting patters and deviance in the data. The main findings in the data were six different types of overlapping talk. Most of them were response tokens or small words such as yeah, mm hm, okay which were used to indicate agreement or acknowledgment of the ongoing turn. The smaller categories included cases like helping out others, questions, and disagreeing with the ongoing turn. The results from the study showed that the themes and patterns found in this data set showed similarities between previous research done with an ELF data set and other data that has looked at overlap. The themes discovered in ELF conversations of collaboration carried on in this study as well. Some deviant cases showcased differences from other data but were not conclusive enough to be stated as different or new without further investigation.en
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherturn-taking
dc.subject.otheroverlap
dc.titleOverlapping talk in ELF team meetings
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106093590
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationfi
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3136
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokeskustelunanalyysi
dc.subject.ysolingua francat
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoconversation analysis
dc.subject.ysolingua franca
dc.subject.ysointercultural communication
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record