Show simple item record

dc.contributor.advisorMoate , Josephine
dc.contributor.authorPomykal, Ronja
dc.date.accessioned2021-06-09T07:41:10Z
dc.date.available2021-06-09T07:41:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76373
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten monikielisyys ilmenee tavallisessa alkuopetuksen luokassa, jossa lähes puolet luokan oppilaista on kaksi- tai monikielisiä. Pääpaino tutkimuksessa oli oppilaiden kokemuksissa, mutta myös luokanopettajan asettamat raamit luokassa tapahtuvalle vuorovaikutukselle on otettu tutkimuksessa huomioon. Tutkimuksen tarkoituksena on myös osaltaan laajentaa ymmärrystämme monikielisyydestä ja rikkoa yksikielisyyden normia kouluyhteisöissä. Tutkimus on laadullinen etnografinen tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin ensin havainnoimalla luokkaa ja sen jälkeen haastattelemalla sekä luokanopettajaa että luokan 10 oppilasta. Analyysi perustuu dialogiseen analyysiin ja sen avulla tuloksia pystyttiin tarkastelemaan useamman eri osallistujan näkökulmasta, huomaten erilaisia merkityksiä eri yksilöiden välisissä vuorovaikutussuhteissa. Dialogisen analyysin avulla kieli oli mahdollista nähdä sekä oppilaiden sisäisenä vuoropuheluna että osana luokassa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tutkimuksessa monikielisyyttä tarkasteltiin luokanopettajan sekä kantasuomalaisten ja monikielisten oppilaiden näkökulmasta Tulosten mukaan monikielisyys ilmeni luokassa monitahoisena ilmiönä. Se nähtiin kuitenkin ensisijaisesti luokan voimavarana ja rikastuttajana. Oppilaat suhtautuivat monikielisiin oppilaisiin ja eri kielten läsnäoloon luokassa positiivisesti tai neutraalisti. Myös luokanopettaja arvosti kielitietoista opetusta ja näki monikielisyyden osana koulujen tulevaisuutta. Oppilaiden sisäinen vuoropuhelu itsestään kielten oppijoina ja käyttäjinä oli pääosin positiivista, mutta erityisesti monikieliset oppilaat näkivät heihin kohdistuvat odotukset liian suurina. Kantasuomalaiset oppilaat eivät arvioineet itseään suhteessa toisiin tai toisten heihin asettamiin odotuksiin. Oppilaiden tarve kuulua joukkoon ja olla osa luokan yhteisöä oli myös suuressa roolissa tuloksia.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.titleMonikielisyys luokan rikastuttajana : etnografinen tapaustutkimus kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa alkuopetuksen luokassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106093586
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokielellinen vuorovaikutus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokielitietoinen opetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record