Show simple item record

dc.contributor.advisorHämäläinen, Raija
dc.contributor.advisorLämsä, Joni
dc.contributor.authorKallio, Tuomo
dc.date.accessioned2021-06-02T10:05:38Z
dc.date.available2021-06-02T10:05:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76158
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoitus oli selvittää, miten konemusiikkiharrastuksessa tarvittavia taitoja on opittu ja mitkä tekijät tukevat konemusiikkiharrastusta. Aihe on merkityksellinen, sillä teknologian kehitys on muuttanut monia harrastamisen tapoja ja muutos näyttäisi olevan luonteeltaan kiihtyvää. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi informaali oppiminen. Musiikkikasvatuksen parissa tehty tutkimus on keskittynyt tutkimaan formaalia oppimista. Informaalia harrastamista on tutkittu vähemmän. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin teemahaastatteluiden sekä taustatietolomakkeen avulla ja se analysoitiin teemoittelemalla sekä sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseen valittiin harkinnanvaraisella otannalla kuusi 18–23-vuotiasta nuorta, joista viisi oli miehiä ja yksi nainen. Teemahaastattelun pääteemat johdettiin Greenin populaarimusiikin oppimisen viidestä pääominaisuudesta: musiikin valinta, soittotaidon opiskelu, oppimismuoto, oppimissisältö ja omaksuminen. Tutkimukseni osoitti harrastajien opetelleen musiikkia tiedostetun ja tiedostamattoman kuuntelun avulla. Kuulonvaraisen harjaantumisen lisäksi taitoja kartutettiin tekemällä oppimisen keinoin. Oppimistapoja, oppimissisältöjä sekä tavoitteita ohjasi voimakas omaehtoisuus. Enkulturaatio näyttäytyi yhteenkuuluvuudentarpeena jonkin populaarimusiikkikulttuurin alalajiin. Harrastamista tukevina tekijöinä nousi esiin perhetaustan keskeinen vaikutus harrastamisen aloittamisessa sekä toimivan musiikkisuhteen rakentumisessa. Vaikka musiikkia tehtiin pääosin itseohjautuvasti yksin, niin verkostot muihin harrastajiin edistivät harrastamista. Etenkin harrastuksen alkuvaiheeseen tutkittavat olisivat kaivanneet ohjattua sisältöä oppimisensa tueksi.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otheromaehtoinen harrastaminen
dc.titleKonemuusikon informaali oppiminen : musiikkiteknologia nuorten omaehtoisena harrastuksena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106023392
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoelektroninen populaarimusiikki
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysoinformaali oppiminen
dc.subject.ysopopulaarimusiikki
dc.subject.ysomusiikkiteknologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record