Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Sami
dc.contributor.authorSavukoski, Marika
dc.date.accessioned2021-05-31T17:44:13Z
dc.date.available2021-05-31T17:44:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76109
dc.description.abstractNykyisen hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on nostaa työhyvinvointi maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. Eri ammattilaisten työhyvinvointia on siten tärkeää tutkia ja etsiä keinoja vaikuttaa positiivisesti työhyvinvoinnin suotuisaan kehittymiseen. Perinteisesti urheiluvalmentajia koskevat tutkimukset ovat keskittyneet stressiin ja pahoinvointiin etsittäessä työuupumuksen taustatekijöitä. Viime vuosina tutkimuksia on kuitenkin tehty myös hyvinvointia edistävästä näkökulmasta. Puhutaan voimavarakeskeisestä lähestymistavasta, joka on tärkeää työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tässä tutkielmassa jatketaan voimavarakeskeistä valmentajiin kohdistuvaa työhyvinvointitutkimusta, jossa kohdejoukkona ovat urheiluakatemiavalmentajat. Tutkielman tavoitteena on selvittää urheiluakatemiavalmentajien työhyvinvointia rakentavia voimavaratekijöitä, valmennustyössä innostavia asioita sekä keinoja työhyvinvointipääoman positiivisen kehittymisen tueksi. Tutkielman viitekehyksenä käytetään työhyvinvointipääomamallia, joka sisältää inhimillisen, sosiaalisen ja rakenne pääoman ulottuvuudet. Tutkimusaineisto kerättiin marras-joulukuussa 2020 sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastasi 46 urheiluakatemiavalmentajaa Jyväskylän, Tampereen ja Turun urheiluakatemioista. Kyselylomakkeen mielipideväittämien tuloksia käytettiin työhyvinvointipääomaa rakentavien voimavaratekijöiden kuvailemisessa prosenttijakaumin. Työhyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä, työssä innostavia asioita ja keinoja työhyvinvointipääoman positiiviseksi kehittymiseksi kartoitettiin lomakkeen sisältämillä avoimilla kysymyksillä, jotka analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan urheiluakatemiavalmentajien työhyvinvointipääomaa rakentavia voimavaratekijöitä ovat muun muassa innostus työhön, positiiviset tunnekokemukset, työn arvostus, sopivat haasteet sekä oma osaaminen ja sen kehittäminen. Lisäksi myönteinen ilmapiiri, turvallinen työympäristö, luottamus, huumori ja kollegiaalinen tuki kuvaavat urheiluakatemiavalmentajien voimavaratekijöitä. Urheiluakatemiavalmentajia innostaa työssään ennen kaikkea urheilijan kehittyminen ja menestyminen sekä tuossa prosessissa mukana olo, mutta yhtä lailla myös itsensä haastaminen ja ainutlaatuiset tunnekokemukset. Työhyvinvointipääoman positiiviseen tukemiseen esitettiin keinoina muun muassa johtamiskäytänteiden kehittämistä, tehtävänkuvien ajantasaistamista, palkkauksen korjaamista, työ- ja vapaa-ajan tasapainottamista sekä riittävien resurssien turvaamista. Urheiluakatemiavalmentajien inhimillinen pääoma on tämän tutkielman mukaan kunnossa. Sosiaalisen ja rakennepääoman positiivista kehittymistä voidaan tukea edellä esitetyillä keinoilla. Tarvitaan kuitenkin vielä lisää valmentajiin kohdistuvaa voimavarakeskeistä työhyvinvointitutkimusta niin pitkittäis- kuin poikittaisinterventioina, jotta saadaan vertailevaa tutkimustietoa valmentajien työhyvinvoinnin tukemisen kehittämiseksi.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.titleUrheiluakatemiavalmentajien työhyvinvointipääomaa rakentavat voimavaratekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105313351
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysourheiluakatemiat
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysoresurssit
dc.subject.ysovalmentajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysotyötyytyväisyys
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysoesimiestyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record